Grundbetalingsbekendtgørelsen

Der er fremsat forslag om, at der ikke er tilbagebetalingskrav for udbetalt støtte, hvis lavskov ikke er stævnet senest 10 år efter etablering eller sidste stævning. Økologisk Landsforening støtter forslaget og ser det som et skridt på vejen til at få tilladt en længere rotationsperiode end 10 år, hvilket vil øge lavskovens værdi som klimaredskab, der trækker kulstof ud fra atmosfæren.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., journalnummer 19-1221-000003.

Økologisk Landsforening har læst ændringsforslag til bekendtgørelsen for grundbetaling. Foreningen anser det for væsentligt, at det bliver muligt at have længere tid mellem stævningerne af lavskov end 10 år, da vegetationens vækstpotentiale og dermed C bindingspotentialet ikke er fuldt udnyttet med stævning hver 10. år.

Der er ligeledes behov for længere rotationsperiode med henblik på at bruge lavskovsbeplantning i et skovlandbrugssystem, hvor det integreres med husdyrproduktion. Træerne er for sårbare ved stævning hver 10. år, og deres værdi ved en samproduktion med husdyrbrug udnyttes ikke.

Økologisk Landsforening hilser derfor forslaget om at fjerne stk. 5 og 6 i §23 velkomment, idet foreningen antager, at det er et skridt på vejen til at tillade en længere rotationsperiode. I Sverige er rotationsperioden 20 – 25 år.