Fødevarehygiejne – slagterier med begrænset omsætning

Økologisk Landsforening kan støtte de fremsatte ændringsforslag til hygiejnebekendtgørelsen.

Foreningen har ikke haft mulighed for at gå nærmere ind i hvilke krav, der kan stilles til indretning af et gårdslagteri, og kan derfor ikke vurdere, om der er øvrige forhold, hvor der er behov for tilpasning af bekendtgørelsen.