Bekendtgørelse om økologiske fødevarer

Der er fremsat forslag om forenklede regnskabskrav for fødevareproducenter og -virksomheder, der f.eks. kun håndterer økologiske ingredienser af en given type ingredienser, eller som kun laver en simpel håndtering af råvaren inden salg. Det er forslag, som Økologisk Landsforening og de berørte virksomheder længe har efterspurgt, i et håb om, at det kan gøre det nemmere at få mere økologi hos de selvstændige bagere og slagtere.

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., journalnummer - 2019-29-31-00042

Økologisk Landsforening kan bakke op om ændringerne i høringsforslaget og vil særligt udtrykke tilfredshed med, at der er indført flere forenklinger indenfor regnskabskravene.

Økologisk Landsforening noterer sig, at forenklingerne dækker situationer, hvor

  • Virksomheder, der tilbereder slutproduktet, kun håndterer en given ingrediens i økologisk kvalitet.
  • Virksomheden kun foretager en simpel forarbejdning på råvaren og slutproduktet kun består af én ingrediens.
  • Virksomheden har direkte salg af produktet til endelig forbruger fra produktionsstedet, og hvor en, flere eller alle råvarer kun anvendes på økologisk form, og ikke forefindes på konventionel form.
  • Detailhandlen udfører enkle aktiviteter, som udportionering, afvejning, opskæring, fraskæring, rensning, sortering, findeling/hakning, indpakning, mærkning m.v., hvor der ikke ændres ved beskaffenheden af det økologiske produkt.

Det er længe efterspurgte ønsker til forenkling af regnskabskravene, som Økologisk Landsforening ser frem til, bliver gennemført.

Foreningen skal opfordre til, at der laves nogle gode eksempler i den tilhørende vejledning, så de selvstændige bagere og slagtere har en chance for at forstå og bruge de nye markedsmuligheder, som opstår gennem den nye bekendtgørelse.