Bekendtgørelse om direkte betalinger til landbruget

Der er fremsat forslag om at forlænge omdriftstiden på lavskovsbeplantninger med poppeltræ til 20 år. Det er et godt forslag, som Økologisk Landsforening har arbejdet for, da det giver bedre muligheder for at have træbeplantninger sammen med dyr på marken.

Høringssvar til Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. journalnummer 19-1221-000002

Økologisk Landsforening har gennemgået høringsbrevet til bekendtgørelsen om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. og vil gerne udtrykke sin store opbakning til at omdriftstiden for poppelskov sættes op til 20 år.

Vi vil dog gerne foreslå, at den sættes helt op til 25 år, så den er sammenfaldende med den omdriftstid, der er gældende i Sverige.

Økologisk Landsforening kan heller se, hvorfor arealerne skal være etableret eller senest stævnet i 2011 eller senere. Det er mest enkelt, at der ikke er undtagelser, så der er forskellige regler for landmændene, eller for forskellige kulturer på én landmands mark. Baggrunden for at ændre på kravet til omdriftstid er at skabe bedre muligheder for at sænke landbrugets klimaaftryk og fremme biodiversiteten ved at have træer på marken f.eks. som lavskov i samproduktion med dyrehold.

Målet taget i betragtning, så giver det ikke mening at sikre, at der er lavskovsarealer, der måtte have været faldet bort som støtteberettiget areal, ikke kan komme med igen. I realiteten er det dog nok meget begrænset hvor mange arealer, der har tabt støtten som vil komme med ind igen.

Så både af hensyn til formålet og af hensyn til forenkling, så mener Økologisk Landsforening, at man skal fjerne kravet til, at arealet skal være etableret eller senest stævnet i 2011 eller senere for at kunne komme med ind under den forlængede omdriftstid.