Myte: Økologi levner mindre plads til naturen

Det er en myte, at økologi levner mindre plads til natur, fordi lavere udbytter kræver et større areal til at producere samme mængde fødevarer. Faktisk skaber økologi bedre forhold for naturen på og omkring markerne og en balance mellem plante- og husdyrproduktion, der er mere bæredygtig på verdensplan.

Påstand

Økologi levner mindre plads til natur, fordi lavere udbytter kræver et større areal til at producere samme mængde fødevarer.

Svar

Økologi skaber bedre forhold for naturen på og omkring markerne og en balance mellem plante- og husdyrproduktion, der er mere bæredygtig på verdensplan.

Fakta

 • I de egne af verden, hvor man mangler mad, har erfaringer og forsk-ning vist, at bønderne kan øge deres udbytter – nogle gange til det dobbelte eller mere – ved at dyrke de samme arealer som før, men med økologiske metoder. Mere mad på samme areal.
 • Økologisk landbrug er bygget op om en naturlig balance mellem antallet af dyr og den jord, der er til rådighed. Det betyder færre dyr og deraf et mindre behov for arealer til at dyrke foder. Det giver mere plads til natur og til produktion af vegetabilske fødevarer til mennesker.
 • I den del af naturen, hvor landbruget foregår, er det veldokumenteret, at fraværet af pesticider og brugen af organisk gødning i det økologiske landbrug har en positiv effekt på naturen såvel i som udenfor de økologiske arealer. Undersøgelser viser*** blandt andet, at der i gennemsnit er 30 procent flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede arealer sammenlignet med ikke-økologisk landbrugsjord.
 • Presset på verdens natur kommer i høj grad fra den meget store kødproduktion, som medfører, at Danmark f.eks. lægger beslag på et areal til soja dyrkning i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Kilder

*FN-rapporter

 • Trade and Environment Report 2013
  Wake up before it is too late, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2013
 • Agroecology and the right to food
 • Report to UN Human Rights Council, sixteenth session, 2011
 • How to feed the world in 2050
 • Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009
 • Organic Agriculture and Food Security in Africa
 • UNCTAD og UNEP (United Nations Environment Programme), 2008

Øvrige rapporter

 • ** Udvikling, vækst og integritet – i den danske økologisektor, kap. 5, Vidensyntese fra Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.
 • *** Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, kap. 1, afsnit II5, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet. 
 • **** Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag, Miljøstyrelsen, 2014. 
 • *****Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor, kap. 16, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.