Myte: Økologisk jordbrug udpiner jorden

Det er en myte, at økologisk jordbrug udpiner jorden, fordi de næringsstoffer, der bortføres med afgrøderne, ikke erstattes med kunstgødning. Faktisk er økologisk jordbrug designet til at forbedre jordens frugtbarhed – ikke til at udpine den. Sædskifte, kulstoffiksering og balanceret husdyrhold er nøgleord. På sigt skal samfundets restnæringsstoffer recirkuleres tilbage til jorden.

Påstand

Økologisk jordbrug udpiner jorden, fordi de næringsstoffer, der bortføres med afgrøderne, ikke erstattes med kunstgødning.

Svar

Økologisk jordbrug er designet til at forbedre jordens frugtbarhed – ikke til at udpine den. Sædskifte, kulstoffiksering og balanceret husdyrhold er nøgleord. På sigt skal samfundets restnæringsstoffer recirkuleres tilbage til jorden.

Fakta

 • Jordens frugtbarhed hænger nøje sammen med humusindholdet: Kulstof. Den økologiske dyrkningspraksis med sædskifte, efterafgrøder og et balanceret husdyrhold vedligeholder eller opbygger jordens kulstofindhold.
 • Der er i dag for få økologiske dyr til, at systemet kan gøde sig selv, og i økologien bestræber vi os på at øge recirkulering af biomasse fra samfundet så som haveparkaffald, husholdningsaffald mm., fordi det er gode kilder til de vigtige plantenæringsstoffer fosfor og kali.
 • Recirkulering af næringsstoffer er afgørende for en bæredygtig fødevareproduktion. De fossile kilder, som er grundlaget for kunstgødning, er i sagens natur ikke vedvarende, og bl.a. derfor mener vi, at recirkulering er mere fremtidssikret end at tømme fosforminer. 
 • Økologiske landmænd har generelt ikke faldende fosfor- og kalital. De er stabile, fordi der tilføres husdyrgødning - også fra konventionelle dyr, hvis økologisk ikke kan skaffes. Det er tilladt for økologer at anvende handelsgødningstypen patentkali.
 • Der kan være negativ fosforbalance nogle steder, men med brug af bælgplanter, som er bedre til at udnytte hårdt bundet fosfor i jorden, holdes fosfortallet alligevel stabilt.

Kilder

*FN-rapporter

 • Trade and Environment Report 2013
  Wake up before it is too late, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2013
 • Agroecology and the right to food
 • Report to UN Human Rights Council, sixteenth session, 2011
 • How to feed the world in 2050
 • Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009
 • Organic Agriculture and Food Security in Africa
 • UNCTAD og UNEP (United Nations Environment Programme), 2008

Øvrige rapporter

 • ** Udvikling, vækst og integritet – i den danske økologisektor, kap. 5, Vidensyntese fra Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.
 • *** Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, kap. 1, afsnit II5, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet. 
 • **** Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag, Miljøstyrelsen, 2014. 
 • *****Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor, kap. 16, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.