Myte: Økologisk landbrug kan ikke brødføde verden

Det er en myte, at økologisk landbrug giver et lavere udbytte, at økologisk landbrug derfor fører til sult og mindre mad. Faktisk er økologi en del af løsningen på sult netop i de lande, hvor maden produceres til verdens fattigste.

Påstand

Økologisk landbrug giver et lavere udbytte, og derfor fører økologisk landbrug til sult og mindre mad.

Svar

Økologi er en del af løsningen på sult netop i de lande, hvor maden produceres til verdens fattigste.

Fakta

 • Under skandinaviske forhold ligger de økologiske udbytter typisk fra 0-50 procent under de konventionelle afhængig af produktionsgren.
 • I Danmark ligger udbytterne i græs ca. 10 procent lavere hos økologer sammenlignet med konventionelle – i frøgræs er der ingen forskel.
  I kornafgrøder er udbytteniveauet ca. 10-25 procent lavere på husdyrbedrifter og ca. 30-50 procent lavere på plantebedrifter**.
 • Men I de store dele af verden, hvor mennesker mangler mad, viser
  omfattende udviklingsprojekter, at indførslen af økologiske landbrugs metoder øger udbytterne - ofte til mere end det dobbelte.
  (FN-registreringer fra mere end 1 mio. østafrikanske landbrug)*.
  Økologi er en del af løsningen på sult, ikke problemet.
 • Langt over halvdelen af verdens befolkning er beskæftiget på og enæret af mindre landbrug i udviklingslande. Her er økologi den effektive løsning, som både giver mere robust, frugtbar og vandholdende jord og samtidig mere mad og bedre indtjening.
 • Milliarder af mennesker har ikke råd til at købe fødevarer fra vesten og kan kun sikre mad ved at producere det selv. Her er økologi det oplagte og lettest tilgængelige redskab.
 • Fire store FN-rapporter* om fremtidens fødevareforsyning globalt peger igen og igen på økologi og agroøkologiske metoder som en del af løsning på sult. FN problematiserer samtidig de miljømæssige konsekvenser af monokulturdyrkning, pesticider og kunstgødning i det konventionelle landbrug.
 • FN anslår, at der i dag produceres mad nok til 12 mia. mennesker, og at fattigdom er den største barriere for flere menneskers adgang til mad.

Kilder

*FN-rapporter

 • Trade and Environment Report 2013
  Wake up before it is too late, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2013
 • Agroecology and the right to food, report to UN Human Rights Council, sixteenth session, 2011
 • How to feed the world in 2050, Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009
 • Organic Agriculture and Food Security in Africa, UNCTAD og UNEP (United Nations Environment Programme), 2008

Øvrige rapporter

 • ** Udvikling, vækst og integritet – i den danske økologisektor, kap. 5, Vidensyntese fra Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.
 • *** Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, kap. 1, afsnit II5, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet. 
 • **** Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag, Miljøstyrelsen, 2014. 
 • *****Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor, kap. 16, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.