Højere dødelighed med naturligt liv

Økologiske grise fødes og lever deres første tid med moren i det fri. Soen er ikke fikseret som i konventionelle stalde, derfor er der risiko for, at hun lægger sig på smågrisene. Sammen med ræve og rovfugle giver det en højere dødelighed hos øko-smågrise.

Højere smågrisedødelighed følger med naturligt liv Økologiske grise fødes i det fri og går sammen med og dier hos deres mor i syv uger, inden de vænnes fra og udelukkende går over til fast føde. Ikke-økologiske pattegrise bliver fravænnet efter fire uger. Den længere periode med moderen betyder, at grisene udvikler et robust immunforsvar, og får en blidere overgang til andet foder.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler økologisk svineproduktion, fordi grisene har en langt bedre dyrevelfærd, når de får lov at gå ude og udfolde deres naturlige adfærd. Der er imidlertid en konsekvens af, at grisene får lov at leve ude. Dødeligheden blandt smågrisene er større i økologisk- og frilandssvineproduktion end i indendørs, konventionelle staldsystemer.

Som en konsekvens af avlsarbejdet målrettet intensive staldsystemer, får danske søer typisk flere smågrise, end hun har patter til at amme. Soen, der vejer et par hundrede kilo kan komme til at overse en pattegris, der vejer og fylder én procent af hende selv, og lægge sig på den. Eller ræve og ravne kan komme på besøg i hytten om natten og tage en pattegris.

Vi mener

Dødeligheden hos grise, der fødes på friland er pga. menneskeligt opsyn, farehytter, hunde til at holde ræve væk osv. lavere end hos eksempelvis vildsvin.  Men økologiske svineproducenter arbejder for at få dødeligheden endnu længere ned.

Det gør vi

De økologiske svineproducenter arbejder sammen med Dyrenes Beskyttelse, Friland A/S, Økologisk Landsforening og landskonsulent Tove Serup VFL på at udvikle et alternativt avlsprogram. I den inddrager man fx gener fra svineracer i andre lande, som er avlet til forhold, der minder mere om de økologiske grises. Den økologiske svineproduktion har indtil nu været for lille til at have sit eget avlsprogram, og derfor er de grise, der pt. anvendes herhjemme, de samme, som man har i den intensive, konventionelle svineproduktion, hvor alt foregår i stalde.

Målet er at udvikle racer, der i højere grad egner sig til livet på friland. Det vil bl.a. sige grise, som er mere robuste og med bedre moderegenskaber. Hytter under udvikling De hytter, som grisene fødes i - såkaldte farehytter - er under stadig udvikling, så deres indretningen i større grad afhjælper problemet med, at soen kan lægge sig på sine egne pattegrise. Firbenede rævevagter Pyrenæerhunde flytter ind hos flere og flere økologiske svineproducenter, hvor de fungerer som effektive rævevagter rundt om foldene.

Det kan du gøre

Jo større efterspørgsel på økologi jo mere vil økologiens udfordringer fylde i udviklingen af landbruget, og dermed bane vej for det fornødne avlsarbejde. Ved at købe økologisk svinekød bidrager du til, at fremtidens grise egner sig bedre til et naturligt liv på friland.