Høringssvar til Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude, journalnummer 17-1221-000001.

Økologisk Landsforening har ikke nogen kommentarer til de fremlagte ændringer, der er i høring.

Foreningen vil dog anmode om, at Landbrugsstyrelsen bruger anledningen til at rette vægtgrænsen i § 16, således, at slagtepræmie kan udbetales til alle slagtedyr, eller at den i det mindste kan udbetales til slagtedyr af lille race, der har en slagtevægt på 110 kg.

Økologisk Landsforening lægger vægt på, at tilskudsreglerne ikke stiller produktioner med kvæg af lille race dårligere end produktioner med kvæg af stor race. Udgifterne til slagt fylder relativt mere ved slagtning af små dyr, behovet for præmien er derfor i princippet større ved de små dyr. Så så længe der kan opnås en slagtepræmie, så bør reglerne stille producenter med stor og lille race lige.

Det er et etisk problem, at tyrekalve skydes lige efter fødslen. Problemet forekommer særligt i besætninger med Jerseydyr. Der vil være et bedre grundlag for at udnytte den ressource, som tyrekalvene udgør, hvis der også kan opnås slagtepræmie til disse. De vil kunne nå vægtgrænsen, hvis de sælges som kød fra ungtyre, men tilskudsreglerne bør indrettes, så de også kan få præmie, hvis de sælges som kalvekød og dermed få samme mulighed for at imødekomme forbrugernes interesse og efterspørgsel efter kalvekød.

Vægtgrænsen er foreslået ud fra en antagelse om, at en økologisk Jerseytyrekalv i gennemsnit vokser 600-700 gram/dg ind til 12 mdr. Fødselsvægten er ca. 35 kg.

35kg +365 dage*700 gram = 290 kg. Slagtet svarer det til 290*0,45=130,5 kg. Det kræver imidlertid en målrettet indsats at nå denne tilvækst. Økologisk Landsforening foreslår derfor, at grænsen sættes lidt lavere, da det giver bedre muligheder for at have kalvene på græs og i øvrigt bruge en knap så intensiv fodring. Hvis de skal kunne slagtes som græskalve, som ud fra flere hensyn bør nyde fremme, så må vægtkravet ikke være højere end 110 kg.

 

Det er foreningen opfattelse, at den nuværende vægtgrænse er baseret på et tidligere afregningssystem hos slagterierne, hvor kalve skulle veje 160 kg for at kunne komme med i Dansk Kalv konceptet. Det er ikke tilfældet mere, og principielt så bør slagteriernes interne koncepter og krav til deres leverandører ikke berøre, om der kan udbetales slagtepræmie.