Høringssvar til forslag til forlængelse af mulighederne for anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder og ikke-økologiske kyllinger

Økologisk Landsforening mener ikke, at Danmark skal støtte forslag om forlængelse af mulighederne for anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder og ikke-økologiske kyllinger til økologisk ægproduktion.

Der findes ikke faglig og forsyningsmæssig begrundelse for de to forslag og alle erfaringer viser, at udsættelse alene udskyder problemet. Tiden bliver ikke brugt på at skabe bedre muligheder.

 

Foder

Der foreligger ikke nogen sandsynliggørelse af, at der er nye fodermidler eller nye forsyninger på vej efter høsten i løbet af 2018. De løsninger der arbejdes på kræver at der er vished for at producenterne er tvunget til at efterspørger økologisk proteinfoder.

 

Økologiske kyllinger til ægproduktion

Det er meget useriøst at fremsætte forslag om at forlænge muligheden for at indkøbe ikke økologiske kyllinger til ægproduktion. Alle lande har erfaringer med ægproduktion og med kyllingeproduktion og alle lande vil kunne starte produktionen op den dag, kravet foreligger. Det kræver ikke ny viden eller nye producenter. Eksisterende producenter kan etablere det i de huse, de allerede har.

Anvendelsen af økologisk opdrættet fjerkræ er med til at løse de velfærdsproblemer, som vi har været udfordret af i økologisk fjerkræproduktion. Det har stor betydning for at få dyr, der er gode til at udnytte udearealerne. Det er med til at lægge pres på for at få genetik, der er egnet til økologien.

Ønsket om at anvende ikke økologisk opdræt handlere ene og alene om at kunne købe billigere dyr, men det koster på tabt velfærd og omdømme i den anden ende.

Hvis der i et land ikke skulle være producenter til denne type produktion, så er det nemt at importere fra andre lande.