Høring over forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer

Økologisk Landsforening har modtaget høringsmaterialet vedrørende lov om ændring af forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer.

Foreningen hæfter sig ved, at der er forslag om at ændret kravet om at cannabis skal være dyrket uden brug af pesticider.


Økologisk Landsforening indstiller, at der ikke slækkes på dette forbud. Det er enkelt at dyrke cannabis uden brug af pesticider, og da der kan være tale om en ny afgrøde i landbruget af høj værdi, så er væsentligt at stille de rette krav og forudsætninger til dyrkningen fra start. Efterspørgslen på cannabis dyrket uden brug af pesticider kan være det der skal til for at producenterne, der måtte bruge pesticider lægger pesticiderne på hylden. Tillader DK pesticider anvendt i importerede produkter, så er det vanskeligt at sikre et forbud for danske producenter.

Økologisk Landsforening antager derudover, at der er et ønske om at undgå risiko for sprøjtemiddelrester i et medicinalprodukt.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed