Høringssvar til ændringer i bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr. 18-12130-000001

Økologisk Landsforening har gennemgået det fremlagte materiale.

Økologisk Landsforening kan bakke op om ændringsforslagene. Foreningen vil dog bemærke, at bekendtgørelsens § 19, stk. 2 (2) efterlader det indtryk, at dyr i bindestalde skal være på græs i den definerede græsningssæson uanset, arealernes beskaffenhed det konkrete år. Det vil være en skærpelse sammenholdt med forordningsteksten, der tager højde for at vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader afgræsning.