Høringssvar til bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v.

Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte udkast til bekendtgørelse og tilhørende QA. Det er meget positivt, at der nu skabes adgang til at udlevere medicin i afmålt dosis. Det er en mulighed der vil tilvejebringe grundlaget for en mere ansvarlig omgang med medicin i forbindelse med der udleveres medicin til dyreejere, da det betyder, at mængde af medicin, der udleveres vil kunne reduceres markant.

Det medfører, at mængden af medicin, som dyreejerne skal huske at bortskaffe og bortskaffe korrekt falder. Risikoen for at ikke tilsigtet anvendelse kan finde sted vil også falde. Det er derfor meget vigtigt, at reglerne indrettes, så muligheden vil blive benyttet af dyreejerne og dyrlægerne.

Eftersom det udsendte forslag til bekendtgørelse primært indeholder krav til dyrlægen, så vil Økologisk Landsforening henvise til høringssvaret fra Den Danske Dyrlægeforening, da det er dyrlægerne, der bedst kan vurdere, om de fremsatte forslag er realistiske at arbejde med, hvis muligheden skal få et omfang, så vi reelt får en mere forsvarlig omgang med medicin forstået som, at der ikke fortsat udleveres så store mængder, der blot skal bortskaffes.

Ved formuleringen af kravene så vil Økologisk Landsforening også gerne pege på, at myndighederne ved formuleringen af kravene bør sammenholde forslagene med de krav, der stilles til landmænd sundhedsrådgivningsaftale, der får udleveret medicin og deres optræk og dosering af medicin fra udleverede pakninger.  Det forekommer, at ministeriet lægger op til en meget mere detaljeret regulering af udlevering af afmålt dosis fra dyrlægen til landmanden end den regulering, vi har, når landmænd med sundhedsrådgivning får udleveret medicin. Det er til trods for, at den afmålte dosis skal anvendes indenfor meget få dage, mens landmanden med sundhedsrådgivning kan have den udleverede medicin stående i længere tid, og derfor åbner og afmåler flere gange til forskellige dyr og evt. større grupper af dyr. Når der udleveres afmålt dosis, så er der i langt de fleste tilfælde til enkelte dyr eller meget få dyr.