Høringssvar til NOTAT TIL § 2-UDVALGET (LANDBRUG) OG DET RÅDGIVENDE FØDEVAREUDVALGS EU-UNDERUDVALG

Om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 251/2014, (EU) nr. 228/2013 og (EU) nr. 229/2013.

Økologisk Landsforening vil ikke går ind i de tekniske detaljer i forhold til markedsordningen for landbrugsprodukter.

Økologisk Landsforening vil i stedet gøre opmærksom på, at foreningen mener, at der er behov for en markant omstilling af EUs landbrugspolitik, som indebærer at mindst 50% af budgettet omstilles fra passiv produktionsstøtte til betaling for fælles goder. Økologisk Landsforening gør opmærksom på dette i denne høring, eftersom det må forudses at påvirke hvilke markedsordninger, der er plads til, og hvordan de indrettes.

Økologisk Landsforening er af den opfattelse, at det haster med at omlægge systemet fra passiv produktionsstøtte til betaling for fælles goder, jo længere tid, denne omlægning udskydes, jo mere svinder opbakningen blandt EUs borgere til overhovedet at have et EU-budget til landbruget.
EU's borgere efterspørger mere økologi, mere plads til natur, rent drikkevand, dyrevelfærd og et landbrug, der har en lavere klimapåvirkning. Det fremgik meget klart af resultaterne af den offentlige høring som EU kommissionen publicerede i juli 2017 om ”modernisering og forenkling af EUs landbrugspolitik”
Der er i den grad behov for at fastholde et budget til landbruget, men det skal anvendes på en ny måde. Det er ikke længere fødevareforsyning, der skal have høj prioritet. Erhvervet har udviklet sig, nu er det de fælles goder, der skal have høj prioritet.