Der skal gang i udviklingen!

Vi skal videre med økologien, og vi er rigtigt godt på vej med Økologisk Landsforenings initiativ ”Udvikling så det kan mærkes”. Det skal skabe en helt ny og dynamisk platform for fremtidens økologi.

Vi har netop gennemført den helt store landsdækkende begivenhed Økodagen, hvor køerne kommer ud under stor festivitas på 65 gårde landet over. Endnu engang tak herfra til alle, der har taget værtskabet og endnu en opfordring til at melde sig under fanerne som vært. Når englænderne og nordmændene nu følger efter, er det fordi, vi kan se, at det virker. Åbne døre, fortællingen om økologien og troværdigheden hænger sammen.

Vi har meget, vi kan være stolte af, og glæden deler vi med det enorme publikum, som strømmer til.

Derfor er det også interessant, når vi får reaktioner - også af den mere kritiske slags. Forleden blev jeg ringet op af en ven af økologien, der havde været ude og hjælpe med forberedelserne hos en af værterne på Økodagen. Han havde været vidne til en kælvning og en efterfølgende aflivning, fordi det var en tyrekalv. Økovennen var rystet og forstod ikke, hvordan vi kan forsvare, at metoden kan anvendes i økologien.

Nej, det er heller ikke nemt, og det kan udelukkende begrundes med økonomi. Jeg kunne fortælle ham, at mange er stoppet med denne praksis, men at det er lovligt. Vi havde en god snak, men også endnu en påmindelse om, at verden flytter sig, og at der stilles krav til fortsatte løft.

Udvikling så det kan mærkes

Vi skal videre, og vi er rigtigt godt på vej med Økologisk Landsforenings initiativ ”Udvikling så det kan mærkes”. Det skal skabe en helt ny og dynamisk platform for økologiens fortsatte udvikling, vel at mærke en udvikling med dyb involvering og ejerskab hos de økologiske landmænd.

Den nye platform for udvikling vil have EU og Ø-mærket som solid bund (se figur). Oveni kommer brancheaftaler, som økologer i hele branchen bliver enige om. Og for at trække udviklingen i toppen og på den enkelte bedrift, har foreningen på baggrund af den brede involvering af medlemmerne foreslået en helt ny tilgang med nye, frivillige udviklingsaftaler for den enkelte gård.

Siden vi kastede os ud i dette arbejde i efteråret 2016 er der kommet solid gang i diskussionerne hele vejen rundt i branchen. Ministerens erhvervsteam for økologi har netop anbefalet, at der arbejdes med at løfte på klima- og naturområdet, og det kan måske lykkes i de danske økologikrav.

Også brancheaftalerne, som var ved at dø i efteråret, er der kommet meget nyt liv i med diskussionerne om udvikling, og senest er Landbrug & Fødevarer kommet med udviklingsønsker. I aftalekredsen er der fx enighed om at ophøre med systematisk aflivning af tyrekalve, og vi tror, vi kan sætte nye standarder for økologien med brancheaftalerne som redskab. Vi er rigtig glade for, at vi på denne måde kan se, at der er endda meget bred fælles forståelse og opbakning til behovet for at sætte yderligere skub i økologiens udvikling. Vi vil gøre alt for, at det lykkes og bakker fuldt og helt op om det, der kan rummes i brancheaftalerne.

Derudover ønsker vi også at sætte yderligere skub i tiltag, der kan støtte vores frontløbere, og hvor det er oplagt at gå videre for at løfte økologien ind i en ny æra. Derfor arbejder vi fortsat med at skabe konkrete rammer for gårdudviklingsaftaler i samspil med nedsættelse af rådgivende grupper for den enkelte gård. Altså et system med fastlægning af konkrete mål for bæredygtighed som tilpasses individuelt.

Arbejdet skal klæde os på til endnu en runde i baglandet, hvilket vi gjorde tidligere i år, når vi i fællesskab drøfter vores platform for fremtidig udvikling som et supplement til de udviklingsmuligheder, der rummes af Ø-mærket og af brancheaftalerne.