Ti punkter til en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik

Landbrugsproduktion Planteavl

Det skal være naturligt og rationelt at etablere sig som økologisk landmand, og i 2030 drives 30 pct. af dansk landbrug økologisk.

Økologisk Landsforening udpeger 10 handlingspunkter for landbrugs- og fødevarepolitikken i Danmark og EU, som kan bane vejen for et grønnere landbrug. Det er en politik, der tager afsæt i FN’s Bæredygtighedsmål og en ny væksttænkning, der adresserer de store dagsordner sundhed, natur, miljø, klima og dyrevelfærd globalt og i EU i relation til fødevareproduktion.

  1. Danmark skal have ambitiøse mål for dansk økologi
  2. EUs landbrugspolitik skal fremme grøn omstilling i landbruget
  3. Styrket kapitalgrundlag og nye ejerformer, der hjælper grøn omstilling på vej
  4. Skabe ligestilling i miljøreguleringen mellem konventionelt og økologisk landbrug
  5. Skabe og udbrede viden om økologi gennem uddannelser, udvikling og forskning
  6. Bedre næringsstofforsyning via forsvarlig ressourceanvendelse
  7. En klimaindsats i landbruget med fokus på jorden og helheden
  8. Stop forurening af økologiske fødevarer
  9. Det skal være nemmere for landbruget at levere til naturen
  10. En grøn omstilling i landbruget skal understøttes af en aktiv erhvervspolitik og markedsindsats
Luk (Esc)