Drikkevandsforurening

Grundvandsparker

Det danske drikkevand er truet af forurening blandt andet fra landbrugets brug af pesticider. Der findes pesticider i mere end hver anden drikkevandsboring. Der er derfor stort pres på for at sikre det danske drikkevand bedre, så vi fortsat kan bruge drikkevandet uden at rense det.

Den bedste og mest sikre løsning vil være at forbyde brug af sprøjtemidler. Det er politikerne ikke klar til. I stedet drøfter de udlægning af grundvandsparker i oplandet til indvindingsområderne. Det er en nærliggende løsning. Det er dog samtidigt en dyr løsning for samfundet, som kun håndterer udfordringerne med drikkevandet. Den beskytter ikke forbrugerne mod pesticider i deres mad eller livet på, under og ved de dyrkede marker, da størstedelen af den mad vi spiser, er dyrket uden for grundvandsparkerne.

Dertil kommer, at et forbud mod pesticider, som ikke dækker hele landet, har en utilsigtet udfordring for økologer.

Økologer inde i grundvandsparker, vil ikke være berettiget til økologisk landbrugsstøtte, hvis der i forvejen er forbud mod brug af pesticider på disse arealer. Dermed vil de økologiske landmænd, der dyrker landbrug uden for grundvandsparkerne, have sværere ved at konkurrere med økologer uden for grundvandsparkerne.

I stedet for at forbyde brug af pesticider i grundvandsparker foreslår Økologisk Landsforening at hæve afgiften på pesticider i disse områder med henvisning til den forhøjede risiko for at forurene grundvandet. Dermed vil der være et stærkere incitament til at lægge om til økologi i disse områder, og landmændene vil uden problemer kunne søge økologisk arealtilskud på lige fod med deres kollegaer uden for grundvandsparkerne.

Vil du vide mere om fund af pesticider i danske drikkevandsboringer?

Xxxxx

XXXxx

Luk (Esc)