Genmanipulation/GMO

Hvad mener Økologisk Landsforening om CRISPR og SDN1

EU-domstolen har afgjort at jf. Direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer skal enhver form for anvendelse af CRISPR reguleres som traditionel GMO.

Økologisk Landsforening og IFOAM EU bakker op om den vurdering.

Det gør vi, fordi vi ikke er i stand til at vurdere, om der er en risiko for, at teknologien understøtter, at man favoriserer planter, der er svagere end de planter, der frembringes ved almindelig krydsning eller ved de traditionelle mutationsteknologier. Før der er lavet en grundig risikovurdering af dette, kan vi ikke forholde os til teknologien. Vi mener ikke, der foreligger dækkende viden for, om planter fremavlet ved de gamle mutationsteknologier og CRISPR rent faktisk er genetisk ens. Det kræver mere viden og derfor ønsker vi ikke for nuværende at tage disse planter i anvendelse i økologien.

Luk (Esc)