InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug

Intrægrer 2.0

Formål

Projektets formål er ved agerskovbrug at kunne anvise et nyt økologisk produktionssystem med en mere robust økonomi, mindre klimabelastning samt større biodiversitet. Projektet bygger videre på resultater fra projektet InTRÆgrer, som gennemføres i 2018.

Forventede effekter

Som følge af projektets resultater og formidlingsindsats forventes det, at et betydeligt antal økologiske landmænd vil integrere træer/buske i deres produktion til gavn for samfundet, biodiversiteten og det globale klima. Et landbrugssystem, som tager udgangspunkt i agerskovbruget vil i højere grad leve op til forbrugernes forventninger om en bæredygtig fødevareproduktion, hvilket potentielt kan styrke produkternes markedsposition

Aktiviteter

På baggrund af resultater fra InTRÆgrer udvælges kombinationsmuligheder inden for agerskovbrug, som etableres som mindre forsøg på tre forskellige bedrifter. Forsøgene vil repræsentere forskellige produktionsgrene og kombinationsmuligheder. Estimater for systemernes samlede effekter for biodiversitet og klimabelastning på langt sigt beregnes, og der udarbejdes en forretningsplan for hver af de tre bedrifter, baseret på fremskrivninger af vedplanternes vækst over en 20-årig periode. Agerskovbrugets fordele på et biologisk, økonomisk og samfundsmæssigt plan gennemgås og beskrives. Ved synliggørelse af agerskovbrugets fordele øges muligheden for, at økologiske landmænd integrerer vedplanter i deres landbrugsareal. Barrierer (biologiske, fysiske og tilskudsrelaterede) for udbredelse af agerskovbrug i Danmark identificeres ligeledes. Projektets resultater formidles bredt til økologiske landmænd for herved at aktivere fremtidige potentielle agerskovbrug-praktikere.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Åbent Hus 5. december hos Skovlandbruger Bjarne Larsen

Artikler

Økologikongres

Se præsentation

Skovlandbrug - en guide

Guiden er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug. Guiden er opdelt i en række cases, der repræsenterer de tre landmænd, som i år er gået i gang med at etablere skovlandbrug på deres marker. Hver case er præsenteret med fakta omkring det etablerede skovlandbrugssystem, en infografik, der viser systemet, en artikel om landmandens tanker i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger og en beskrivelse af baseline og fremtidige effekter for produktionsøkonomi, kulstof-lagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af de aktuelle muligheder for tilskud og støtte til skovlandbrug, en grafik med de overvejelser du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Sidst men ikke mindst kan du læse en artikel om skovlandbrug i Uganda. Herigennem kan du få et indblik i, hvordan sparring mellem syd og nord kan være en god ide for begge parter. Vi håber, at denne guide vil inspirere dig til at lære mere om skovlandbrug, hvad enten du er landmand, studerende, forsker eller bare interesseret i udviklingen af det danske landbrug og landskab.

God læselyst! Kataloget kan hentes HER

Skovlandbrugsnetværk

Projektperiode

1. januar 2019 - 31. december 2019

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Rohde Birk

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)