Dyrevelfærd i naturafgræsningen

Naturpleje

Formål

Projektets formål er at sikre hensynet til dyrenes trivsel under de ændrede rammer og målsætninger, som kendetegner den moderne naturpleje med græssende kvæg og at bevare den anerkendte og naturlige sammenhæng mellem naturpleje og kødproduktion som en vigtig driftsgren for landbruget.

Forventede effekter

Effekten af projektet er, at kvægholderen opnår forbedret argumentation om dyrevelfærdshensyn overfor naturplejemyndigheden, opretholder en rentabel kødproduktion samt undgår kontrolindberetninger for naturplejekvæg, selv om afgræsningsforholdene ekstensiveres. Pleje med kvæg i stedet for maskiner sparer penge.

Aktiviteter

Tilgængelige landsdækkende dyrevelfærdsdata gennemgås, og der identificeres fokusområder, som kræver yderligere opmærksomhed. De forhold, der indikerer forringet dyrevelfærd, konkretiseres i en spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til danske kødkvægsbedrifter. Derved opnår projektet at kunne levere en overordnet beskrivelse af problemfeltet på landsplan, som anvendes af projektets ekspertgruppe, der på en workshop definerer velfærdsindikatorer og grundlægger en velfærdsprotokol for naturafgræsning.

Denne velfærdsprotokol anvendes og tilrettes på aktive naturplejesituationer. Der konkluderes på status og tilstand anno 2019, og sættes fokus på specifikke problemstillinger – f.eks. utilpassede regler, ændret management og ny teknologi. Projektets 2. workshop for ekspertgruppen opdaterer best practise for naturplejekvæg, hvilket konkretiseres i en manual for dyrevelfærd under naturafgræsning. Formidlingen af projektet sker primært som praktiske arrangementer, hvor metoder og problemløsning demonstreres i praksis.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Oplæg

Dyrevelfærd i naturafgræsning, Naturmødet 2019

Dilemmaer og værktøj til velfærdsvurdering, ØkologiKongres 2019

Rapporter

Græsserliv 100, protokol

Græsserliv 100, rapport

Workshop

Dyrevelfærd i naturafgræsning, Invitation, Molslaboratoriet, 23. august 2019

Artikler

Projektperiode

1. januar 2019 - 31. december 2019

Finansiering

Projektet er støttet af Kvægafgiftsfonden.

Kvægafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Bent Rasmussen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)