Guide til dyrevelfærd på økologiske malkekvægsbedrifter

Dyrevelfaerd

Formål

Projektets formål er at sikre et højt niveau af dyrevelfærd i økologiske malkekvægsbesætninger. Det opnås ved at identificere, afprøve og formidle nye indsatsmuligheder, der giver mening for alle der er involveret i og arbejder med udviklingen af den økologiske mælkeproduktion.

Forventede effekter

 • Bedre udbredelse og synliggørelse af de dyrevelfærdstiltag, der konkret kan iværksættes på de økologiske malkekvægsbedrifter inden for en relativt kort tidshorisont til gavn for koens og kalvens sundhed, trivsel og holdbarhed.
 • Synliggørelse af afprøvninger i flere fora og til forskellige interessegrupper – på fysiske staldmøder, temadag og inspirationsbesøg, i artikler og via online platforme.
 • Casebeskrivelser og handlingsplaner vil vise mælkeproducenter og medarbejdere, hvordan dyrevelfærdsmæssige udfordringer kan imødekommes med helt specifikke løsninger, som letter hverdagen i de daglige arbejdsrutiner.
 • Beskrivelse af løsninger af mælkeproducenter med egne ord og erfaringer for at styrke ejerskabet og sparringen mælkeproducenterne imellem.

Aktiviteter

Arbejdspakke 1

 • Velfærdsvurdering og opstart med indsatser for øget dyrevelfærd
 • Udpegning af indsatser på bedrifterne
 • Etablering og koordinering af staldmøder
 • Inspirationstur
 • Opsamling på effekt af indsatser
 • Temadag
 • Udarbejdelse af Guide til dyrevelfærd med 15 casebeskrivelser med interviews, fotos og eventuelt video
 • Opbygning af online Guide til dyrevelfærd
 • Lancering af projektresultater samt hjemmesideindhold
 • Cost-benefit analyse af indsatserne for dyrevelfærd i samarbejde med Aarhus Universitet samt synliggørelse af flere bundlinjer: klima, miljø, dyrevelfærd og økonomi.

Arbejdspakke 2 (medfinansiering til CORE ORGANIC projektet, GraZyDaiSy)

 • Videnoverførsel, inspiration og formidling af udenlandske og danske forskningsresultater.
 • Økologisk Landsforening deltager sammen med Aarhus Universitet (AU) og Them Andelsmejeri i det EU-finansierede projekt GrazyDaiSy under CORE Organic.
 • Projektet er bevilget med start i april 2018.
 • Det skaber synergi og mere solide effekter af indsatser at sammentænke og koordinere arbejdet.
 • Projektet GrazyDaiSy består overordnet af fem arbejdspakker, der omhandler management, systemgen-nemgang og erfaringsindsamling fra græsbaserede mælkeproduktioner i Holland, Danmark, Tyskland, Estland, Tyrkiet, Polen, Frankrig og Norge.
 • GrazyDaiSy -projektets overordnede formål er at udvikle innovative, økologiske mælkeproduktionssyste-mer i forskellige europæiske og jordbrugs-økologiske kontekster, som er græsningsbaserede, robuste og bæredygtige og som integrerer produktionen med kalveopdræt, f.eks. med fokus på øget ko- og kalvekon-takt.

Læs mere om GrazyDaiSy her

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Artikler

Film

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden for Landbrug.

Mælkeafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)