Øg kvaliteten af kløvergræsensilagen

Kloever

Formål

Projektets formål er at optimere kvaliteten af kløvergræsensilage fra de økologiske marker. Det forbedrer de økologiske mælkeproducenters økonomi, mindsker klimabelastningen og bidrager til, at producenterne kan overholde de økologiske regler om minimum 60 % grovfoder, til gavn for dyrenes velfærd.

Forventede effekter

 • Bedre grovfoder til økologiske malkekøer
 • Bedre forudsætninger for optimal sammensætning af foderrationen
 • Øget konkurrenceevne, da det økonomiske afkast hænger tæt sammen med udbytte og kvalitet af grovfoderet
 • Forbedret økonomi i produktion og dermed understøtning og udvikling af den økologiske produktion
 • Nedsat klimabelastning som følge af en større andel lokalt dyrket foder

Aktiviteter

 • Dataindsamling 20 besætninger: græsudbytte, resultat af grovfoderanalyser, gødningsstrategi, slætgræsstrategi, vandingsstrategi og klimaaftryk
 • Konkurrence om fremstilling af godt grovfoder blandt økologiske mælkeproducenter
 • Udarbejdelse af benchmarkingværktøj som skal fungere som guide til at opnå tilfredsstillende kvalitet af grovfoderet og som påviser, hvordan optimal gødnings-og slætgræsstrategi kan opnås
 • Temamøder med fokus på fremstilling af godt grovfoder
 • Faglige artiker
 • Indlæg på erfamøder, kongresser og fagmesser

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Faktaark

Læs faktaarket Øg kvaliteten af kløvergræsensilagen - strategiplan og konkrete planlægningsværktøjer til optimering af kløvergræsensilagen

Artikler

Strategiplan for produktion af kløvergræsensilage

Værktøjer til udarbejdelse af slætstrætegi

I projektet er der udarbejdet et benchmarkingværktøj, som fungerer som guide til at opnå tilfredsstillende kvalitet af grovfoderet, og som påviser, hvordan optimal gødnings- og slætgræsstrategi kan opnås.

Slætprognose

Referencer

Organisering

Projektet ledes af Økologisk Landsforenings og gennemføres med foreningens Mælkeudvalg som styregruppe.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Mælkeafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)