Anprisning og udbredelse af natur

Blomstrende

Formål

Formålet er at udbrede viden om natur i agerlandet både til landmænd, landbrugselever og forbrugere for at motivere til mere natur

Forventninger til projektet

Det er vores forventning, at flere økologiske landmænd, vil blive klar over deres rolle i forbindelse med naturpleje i agerlandet, både ved aktive og passive indsatser. Projektet skal give inspiration til, hvad den enkelte kan og samtidig motivere dem gennem formidling om deres indsats.

Det forventes, at de to ting tilsammen vil gøre, at mindst 50 landmænd er i gang eller kommer i gang med naturtiltag. Derved opnås en bedre natur og det øvrige samfund vil opleve, at de økologiske landmænd er med til at værne om vores fælles natur.

Aktiviteter

Arbejdspakke 2: Udvikling af naturcertifikat eller anden anprisning af landmænd.

Projektmål 2 - Formålet er at udvikle en måde at anprise landmænd, der gør noget for naturen på deres bedrift.

Aktiviteter: Der laves en analyse af, hvad der har størst betydning for landmænd og forbrugere i forbindelse med anprisning af landmænds naturindsats på deres bedrift. Forskellige mulige løsninger bringes i spil så som certificering, flag, skilt eller en naturpris til årets naturplejer, som offentliggøres i aviser og på hjemmesider. Der laves et koncept for, hvordan anprisningen skal laves ud fra analysen. Der laves et samarbejde mellem landmænd, kommuner og grønne organisationer som Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og andre, dels til udvikling af konceptet, men også til udbredelse af konceptet.

Tidsplan: Arbejdspakke 2: i projektets første 4 måneder laves analyse. Herefter sættes koncept op i løbet af de næste 3-4 måneder. Konceptet bruges resten af projektperioden og er derefter en naturlig del af naturpleje på økologiske bedrifter.

Arbejdspakke 3: Film der viser, hvordan naturtiltag med fordel kan etableres på omdriftsarealer.

Projektmål 3 - Formålet er at lave en film, der viser, hvordan naturtiltag med fordel kan etableres på intensivt og ekstensivt drevet arealer. Filmen skal inspirere og motivere landmænd til, at få flere til at implementere naturtiltag som en naturlig del af deres drift.

Aktiviteter: Der skal findes en samarbejdsparter til at lave filmen. Herefter skal der udvikles et manusscript for filmen. Der findes 3 værter, der er i gang med naturtiltag og kan fortælle om, hvordan de får naturtiltagene passet ind i deres daglige drift. Der indkøbes frø til værter, der ønsker at komme i gang.

Tidsplan: Arbejdspakke 3 gennemføres med start i projektets 10. måned, der filmes i foråret 2016. Filmen kan være klar til brug i efteråret 2016.

Arbejdspakke 5: Uddannelsesmodul om natur i agerlandet til landbrugsskoleelever.

Projektmål 5 - Formålet er at udvikle et modul om natur i agerlandet til landbrugselever, som er de kommende naturforvaltere.

Aktiviteter: Uddannelsesmodul om natur i agerlandet til landbrugsskoleelever udarbejdet. Undervisningsmodulet laves, så det også kan bruges i jagttegnsundervisningen. Det vil gøre et samarbejde med jæger og landmænd lettere og give landmanden ekstra hænder til den aktive naturpleje indsats i det travle forår. Screening af landbrugsskoler og udbud til relevante skoler. Kurset/uddannelsesmodulet udbydes til 15 skoler.

Tidsplan: Arbejdspakke 5 startes i projektets 8. eller 9. måned og forventes gennemført på 15 skoler ved udgangen af 2017.

Resultater

Arbejdspakke 2

  1. Analyse af hvilken metode, der er mest effektiv til anprisning gennemført.
  2. Udviklet koncept ud fra analysen.
  3. Anprisningsværktøjet udbredes.

Arbejdspakke 3

  1. Samarbejdspartner fundet til at filme.
  2. Filmmanuskript skrevet.
  3. Værter fundet til film.

Filmen skal laves i 2016 og fremvises bredt ud til målgruppen. Landmænd, der etablerer naturtiltag, skal vise deres tiltag frem for andre landmænd og landbrugsskoleelever.

Arbejdspakke 5

  1. Der er udarbejdet relevant uddannelsesmodul.
  2. Screening af relevante landbrugsskoler lavet.
  3. Aftale med 1 skole indgået.

Projektperiode

Januar 2015 - december 2015

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Peder Bligaard

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)