Øget genetisk diversitet og resiliens i økologisk hvedeproduktion

Formål

Projektet udvikler nye typer økologisk såsæd, baseret på økologisk forædlede sorter og økologisk heterogent forædlingsmateriale. EU-forordningen for økologisk landbrug 2021 introducerer disse nye typer såsæd. Udvikling og udbredelse heraf kræver, at forretningsmæssige og planteforædlingsrelaterede udfordringer løses, hvorfor også nye planteforædlingsværktøjer og et nyt såsædssystem udvikles. Projektets engelske titel er Increasing genetic diversity and resilience in organic wheat production (DIVERSILIENCE).

Forventet output

På kort sigt er effekterne reduceret pesticidforbrug i opformering af økologisk såsæd, forbedret udnyttelse af næringsstoffer og derved øgede udbytter ved lav næringsstoftilførsel, samt øget robusthed over for bl.a. ukrudt, sygdomme og klimaforandringer. Effekter på længere sigt er, at der etableres nye rammer for kommercialisering af oparbejdet biologisk viden, plantegenetik og patologi samt nye forretningsmuligheder og arbejdspladser inden for økologisk planteforædling, landbrug, mølleri samt bageri.

Resultater

Projektets resultater opnås i projektperioden, stilles frit til rådighed og offentliggøres her på siden inden projektperiodens udløb.

Projektperiode

1. januar 2021 - 31. december 2024.

Finansiering

Projektet har søgt finansiering fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og modtaget tilsagn om finansiering fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med Gl. Buurholt Hovedgård, Agrologica, Rousing Consult, Løgismose/Meyer og Aurion.

Gudp
Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Jesper Fog-Petersen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)