Skovlandbrug og grise: udegående søer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet (OUTFIT)

Formål

Projektets formål er at reducere næringsstoftab fra udendørs hold af økologiske søer ved at integrere træer i nye foldkoncepter. Projektet dækker Økologisk Landsforenings aktiviteter i Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment, OUTFIT (”Udegående søer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet”), som ledes af Aarhus Universitet med hovedfinansiering fra Organic RDD6-programmet under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Forventet output

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs, udarbejdet i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Samtidig addresserer projektet en af de største barrierer for at implementere træer i sofolde ved at sikre øgning af den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden, baseret på grøn træbiomasse, høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret. Projektgruppen, der består af svine-, træ-, træbiomasse-, næringsstofholdnings- og livscycklusvurderingseksperter samt to økologiske svineproducenter, vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding. De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion. Hertil forventes økonomisk gevinst ved anvendelse af træbiomasse samt øget biodiversitet, forbedret dyrevelfærd, forskønnelse af foldområder og øget forbrugertillid til den økologiske svineproduktionsform.

Resultater

Projektets resultater opnås i projektperioden, stilles frit til rådighed og offentliggøres her på siden inden projektperiodens udløb.

Projektperiode

1. januar 2021 - 31. december 2024.

Finansiering

Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden og indgår i Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment, OUTFIT (”Udegående søer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet”), som ledes af Aarhus Universitet med hovedfinansiering fra Organic RDD6-programmet under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med økologiske svineproducenter; Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab, og Institut for Fødevarer; Center for Frilandsdyr; Dansk Teknologisk Institut samt Ny Vraa Bioenergi.

Gudp
Svineafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Rohde Birk

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)