Omlægnings- og udviklingstjek – for mere og bedre økologi

Omlaegning

Formål

Formålet med projektet er fremme omlægning til økologisk produktion via omlægningstjek samt sikre opfølgning efter omlægning, så fejl ved første kontrolbesøg reduceres, og så nye økologer får netværk og faglig forankring.

Forventede effekter

 • Projektets aktiviteter og formidlingsindsatserne i projektet vil give ny viden og kvalificere beslutningen om at omlægge til økologisk produktion.
 • Ved projektets afslutning har mindst 250 konventionelle landbrug været i personlig kontakt med en omlægningsrådgiver og fået indgående kendskab til økologisk drift og mulighederne for at producere og afsætte økologiske fødevarer på den pågældende bedrift.
 • Samarbejdet med kommuner resulterer i identifikation af bedrifter i områder, hvor der er et særligt behov for at iværksætte en indsats.
 • Samarbejdet med mejerierne og den målrettede indsats for at fremme samarbejdet mellem økologiske mælkeproducenter og planteavlere sikrer faglig forankring i erhvervet og øger mulighederne for, at etablerede såvel som nye økologiske landmænd løse en række faglig udfordringer f.eks. i forhold til at udnytte husdyrgødning optimalt og opnå alsidige og stærke sædskifter.

Aktiviteter

 • Arbejdspakke 1: 250 omlægningstjek i samarbejde med kommuner, økologiske mælkeproducenter og interesserede konventionelle landmænd.
 • Arbejdspakke 2: Opfølgningsindsats over for nye økologer
 • Arbejdspakke 3: Udviklingstjek – flere økologiske produkter og hektarer fra eksisterende økologer

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil offentliggøres løbende her på siden.

Tilbud om et omlægningstjek, udviklingstjek og opfølgningsindsats bliver markedsført over for landmændene med presseomtale, telefonisk kontakt og direkte mail eller brev. Tilbuddet formidles desuden på dyrskuer, Agromek 2018, konferencer og kongresser med information om projektet til landmænd og tilknyttede virksomheder. Der produceres et afsluttende og opsamlende nyhedsbrev, som sendes til deltagende organisationer, kommuner og virksomheder. Resultater og delresultater opsamles systematisk og viderebringes i landbrugsfaglige medier og projektets hjemmeside på www.okologi.dk.

Kom godt fra start som økolog

Økologisk Landsforening inviterer alle nye økologer til en dag med besøg på en økologisk bedrift, faglige oplæg om økologi i praksis, regler og kontrol, rådgivning og med mulighed for at danne netværk med kolleger. Det sker ved tre regionale møder i oktober:

 • 2. oktober: Brunholm Gårdbutik, Hjortholmvej 20, 9541 Suldrup
 • 3. oktober: Engmark Is, Løveparkvej 2 b, 7323 Give og Engmark Is, Engmarksvej 2, 7323 Give
 • 4. oktober: Aurion, Guldagervej 525, 9800 Hjørring

Program fra 8.30 til 16.00

 • Faglige indlæg v. Økologisk Landsforening
 • Godt fra start v. ØkologiRådgivning Danmark
 • Regler og kontrolbesøg v. Landbrugsstyrelsen
 • Rundvisning på bedriften v. dagens vært
 • Lokal landbrugspolitik – hvordan kan du og kommunen arbejde sammen?
 • Dannelse af netværksgrupper for dem, der ønsker det

Præsentationer

Organisering

Økologisk Landsforening er projektleder, og der samarbejdes med mejerier, udvalgte kommuner, konsulenter i lokale landboforeninger, samt med konsulenter i Økologirådgivning Danmark. I udviklingstjekkene vil der være et tæt samarbejde med Markedsafdelingen og Foodservice i Økologisk Landsforening, hvor der er tæt kontakt til både forarbejdningsvirksomheder og detailhandel, som kan danne grundlag for en målretning af et udviklingstjek. Projektet vil bl.a. samarbejde med: Arla, Thise Mejeri, Lokale Landboforeninger, Økologirådgivning Danmark og andre private økologirådgivere. Der dannes en følgegruppen bestående af repræsentanter fra et mejeri, økologirådgivere og projektets arbejdsgruppe

Projektperiode

1. januar 2017 – 31. december 2017

Finansiering

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug (Omlægnings-, Fastholdelses- og Bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning for nye økologer).

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)