Succes med omlægning: Godt fra start og balance i markedet

Kloevergraes

Formål

Formålet med projektet er at formidle viden, der sikrer nye økologer succes med omlægning, samt at hele erhvervet har aktuel produktions- og markedsviden, der tydeliggør de reelle omlægningsbehov fremadrettet, således at der er balance mellem produktion og salg.

Forventede effekt

Det forventes, at projektet

 • Sikrer, at de konventionelle landmænd, der inden for de sidste 2 år har lagt om til økologi, kommer godt fra start og får indgående kendskab til økologisk drift og mulighederne for at producere og afsætte økologiske fødevarer på den pågældende bedrift.
 • Bidrager til videnspredning og kvalificerer beslutninger i omlægningsprocessen gennem en målrettet formidlingsindsats
 • Øger samarbejdet mellem f.eks. økologiske mælkeproducenter og planteavlere, f.eks. i forhold til at udnytte husdyrgødning optimalt og opnå mere alsidige og stærke sædskifter.
 • Bidrager til at minimere antallet af fejl ved nye omlæggeres første kontrolbesøg.
 • Sikrer en bredere faglig forankring, større faglig sikkerhed i de nye økologers arbejde, samt udvikling af eksisterende økologiske bedrifter i nøje kalibrering til markedet.
 • Motiverer flere konventionelle landmænd til at omlægge til en, for dem, mere økonomisk rentabel produktionsform.

Aktiviteter

Projektets indeholder følgende aktiviteter:

 • Fem regionale Godt fra start møder for nye økologer og økologer, der har omlagt mere jord de seneste to år.
 • Introduktion til fagligt relevante medier, der kan give input til faglige udfordringer.
 • Oprettelse af samarbejds-/netværksgrupper, der kan støtte og hjælpe i hverdagen.
 • Kortlægning af viden om den aktuelle økologiske produktion og markedsbehov, så markedets efterspørgsel og mangler afdækkes.
 • Formidling af markedets reelle behov for råvarer og yderligere omlægning de kommende år.

Resultater

AP 1: Godt fra Start – Viden til økologiske landmænd del 1

Der er gennemført 5 regionale arrangementer med i alt 172 deltagende nye økologer.

Arrangementerne omhandlede:

 • Introduktion til de 4 økologiske principper (IFOAM’s).
 • Overblik over det økologiske regelsæt og typiske faldgruber.
 • De 5 vigtigste opmærksomheds-punkter som ny økolog.’
 • Introduktion til hvad første kontrolbesøg fra NaturErhvervstyrelsen indeholder, herunder de hyppigste overtrædelser af økologiregler, for at sikre bedre overholdelse, færre påtaler mv.
 • Nøglepunkter i forhold til sædskifte og andre gode økologiske løsninger.
 • Introduktion til diverse redskaber som eksempelvis mark- og staldberegninger i forhold til egenforsyning.
 • Viden om det økologiske marked.
 • Introduktion til værdiskabende netværk og faglige aktiviteter for økologer, herunder oversigt over alle rådgivende kompetencer i den økologiske sektor.
 • En økolog fortalte om sine erfaringer.

AP 2: Godt fra Start - Viden til nye økologiske landmænd – del 2

På de regionale møder fik alle deltagere en ”godt fra start” mappe med hjem. Mappen indeholdte materiale, der gav de nye økologer mulighed en genvej til den viden, der skal sikre deres faglige grundlag som økologer:

 • Folder med IFOAMs principper for økologisk jordbrug
 • Økologens årskalender med vigtige deadlines og arrangementer
 • Hand-out om Gødningskataloget, der er en oversigt over tilladte gødningstyper og den lokale tilgængelighed
 • Oversigt over økologikonsulenter i hele landet
 • Markedsnotat
 • Bogen ”Økologi – godt håndværk”
 • Et gavekort til et omlægningstjek, som de kan give til deres nabo
 • Tilbud om et gratis udviklingsbesøg, hvor de får sparring og vejledning om eventuel udvikling af den eksisterende produktion
 • Oversigt over økologiske nyhedsbreve
 • Tilbud om gratis prøveperiode på avisen Økologi & Erhverv

På baggrund af møderne er der oprettet flere samarbejder, og alle deltagere har fået udleveret en samlet deltagerliste fra deres område, så de har mulighed for at kontakte hinanden med henblik på sparring og samarbejde.

Der er forberedt indhold og invitation til et større temamøde for de nye økologer, som annonceres i forbindelse med indbydelse til økologikongressen, for at fastholde den faglige interesse og indbydelse til fællesskabet i den økologiske sektor. Invitationen sendes ud ultimo august 2017.

AP 3: Afdækning og specifikation af det fortsatte omlægningsbehov

Der er lavet en udførlig kortlægning af viden om den aktuelle økologisk produktion og markedsbehov og den forventede produktionsforøgelse som følge af omlægningsboom i primærlandbrug. Der er udviklet markedsprognoser på detail, foodservice, direkte salg og eksport. Desuden er de nødvendige omlægningstempo udregnet for de forskellige driftsgrene.

AP 4: Formidling af det fortsatte omlægningsbehov til konventionelle landmænd og til erhvervet i øvrigt

Der er foretaget formidling af markedets reelle behov for råvarer og yderligere omlægning de kommende år gennem en række formidlingsindsatser omhandlende både omlægningsbehovet generelt og hvilke produktionsgrene, der fortsat mangler omlægning.

Følgende aktiviteter er gennemført:

 • Formidling af markedsprognoser og det fortsatte omlægningsbehov via pressemeddelelser i både landbrugsfagpressen og dagspressen.
 • Formidling af det fortsatte omlægningsbehov via annoncer m.m. i den konventionelle landbrugsfagpresse.
 • Formidling af ovenstående til økologiske landmænd gennem annoncer.

I projektet har 172 nye økologer fået et netværk af andre nye økologer, som de kan sparre med samt viden om de regler, der skal overholdes i deres nye virke. De har fået indsigt i de faldgruber, de skal være opmærksomme på, og de muligheder, de har for at få hjælp og rådgivning, så alle regler overholdes og kontrollerne bliver positive oplevelser.

Samtidig er der gennemført en kortlægning af den aktuelle økologiske produktion og udarbejdet markedsprognoser i form af en fremskrivning af den øjeblikkelige salgsudvikling med en fordeling på produktionsgrene.

Film: Kunne økologi være noget for dig?

Godt fra start

Der afholdes fem regionale Godt fra start møder for nye økologer og økologer, der i de to seneste år har omlagt mere jord. Møderne afholdes:

 • 1. november: Drejergården
 • 8. november: Gothenborg
 • 22. november: Høkildegaard
 • 30. november: Falslevgaard
 • 2. december: Gram Slot

Præsentationer på Godt fra start-møderne

Artikler

Projektperiode

August 2016 - december 2016.

Finansiering

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)