Udvikling af mobile staldsystemer til svin og fjerkræ

Svin

Formål

Projektets formål er at bidrage til et bedre samspil mellem planter, miljø, dyrevelfærd, som kan opnås via mobile husdyrproduktioner i marken. Samtidig giver den mobile driftsform den transparens, som efterspørges af forbrugerne.

Forventet output

 • Projektets resultater bidrager til at afklare for landmænd og andre interesserede, om den mobile driftsform er relevant. Sammenfattende betyder projektet, at landmænd kan investere i mobilstalde på et dokumenteret grundlag, og dermed skabe nye produktioner og produkter på nær- og nichemarkeder. Det vil også resultere i, at flere unge kan igangsætte produktioner uden større økonomiske risici, f.eks. i
 • På langt sigt vil der skabes fundament for et mere fleksibelt økologisk landbrug, hvor nye drifts- og samarbejdsformer skaber mere dynamik og større muligheder i den økologiske produktionsform. Blandt andet vil der skabes samarbejder mellem planteavlere og husdyrbrugere til fælles gavn for landbrug og miljø.
 • Mobile staldsystemer skaber grobund for samspil mellem dyrearter (f.eks. kvæg og fjerkræ) og for varierede og nye sædskifter. Den integrerede produktion – mellem dyr, gødning, planter og jord vil på sigt resultere i øget diversitet og forbedret jordfrugtbarhed.
 • Væsentligt er også, at de mobile systemer skaber dynamik og samarbejde mellem forbrugere og landbrug, som ønsker en transparent og etisk produktionsform.

Aktiviteter

 1. Overblik over behov for teknisk udstyr – fordele og ulemper ved eksisterende mobile stalde og indspil til udvikling af nye
 2. Integration i marken – sædskifter og afgrødevalg
 3. Lovgivninger og byggeblade – hvordan passer eksisterende lovgivninger til produktionsformerne
 4. Produktionskoncepter vedr. fjerkræ og svin – herunder viden om driftsformens effekt på råvaren og tilhørende afsætningsmuligheder

Afholdte aktiviteter

Mobile løsninger til fjerkræ

Den 7. og 9. august afholdte Økologisk Landsforening på hhv. Topkærgaard og Hegnsholt Hønseri minikursuser i mobile løsninger til fjerkræ, samt opstartede ERFA-gruppen for fjerkræproducenter med mobile staldsystemer. Her var der mulighed for at blive klogere på økologisk fjerkræ i mobile stalde og komme med i ERFA-gruppen.

Se præsentationen omkring mobile staldsystemer af Niels Finn Johansen, SEGES her.

Mobile staldsystemer – den nyeste viden

I samarbejde med Effektivt Landbrug afholdte Økologisk Landsforening oplægget Nyeste viden om mobile stalde,

Oplæg blev afholdt to gange d 16 januar 2019, på NutriFair messen i Fredericia.

Det var åben for alle men alle landbrugsskoler var inviteret, af disse deltog elever fra Agri College Aalborg, Gråsten Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole.

Se præsentation fra oplægget her

Mobile stalde i praksis

Oplæg for EnviNa, foreningen for miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige, på deres landbrugsårsmøde den 18. september 2018, på Sandbjerg Gods.

Se præsentation fra oplægget her

Mobil produktion af gris og fjerkræ

Oplæg Økologi kongressen 2019

Tina Bøje Clausen, planteavlskonsulent i ØkologiRådgivning Danmark, oplæg om hvilke mobile huse der er til æglæggende høns i DK og praktiske erfaringer med disse.

Lars Lambertsen, konsulent i Økologisk Landsforening, oplæg om erfaringer fra svineområdet i forhold til staldtyper, udfordringer og fordele ved produktionen samt den indsamlede viden fra projekter omkring mobilproduktion.

Se præsentation fra oplægget - gris
Se præsentation fra oplægget - fjerkræ

Resultater

Projektets resultater, som opnås i projektperioden, stilles frit til rådighed og offentliggøres her på siden inden projektperiodens udløb.

Artikler

Film

 • Mobil slagtesvinestald - Hans Henrik Thomsen fortæller om hans mobile slagtesvinestald (Årets Økohåndværker, DYREVELFÆRD (2017)).
 • Mobil malkestald - Niels V Rasmussen fortæller om hans mobile malkestald (Årets Økohåndværker, ØKOLOGI I BALANCE (2017)).
 • Mobilt hus til kalvene - Kristine Dalbach, driftleder på Svanholm, fortæller om deres erfaringer med det mobile hus til kalvene.
 • Mobilt hønsehold på Stensbølgård - Kirsten Sivertsen fortæller om gårdens erfaringer.

Handlingsplan for høns i mobile huse ved staldpligt

Katalog Mobile huse til æglæggende høns

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2019.

Kontaktperson

Lars Lambertsen, ll@okologi.dk

Finansiering

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Lars Lambertsen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)