Fokus på udfordringerne i naturpleje – og hvordan vi lykkes

Kødudvalget og Højvang Økologi inviterer til Åbent møde.

Fokus på udfordringerne i naturpleje – og hvordan vi lykkes.

Værterne Andreas og Ole Sørensen præsenterer, hvordan Højvang Økologi lykkes med naturpleje med RDM 1970 og malkekvægskrydsninger, ligesom indbudte gæster har en række præsentationer på området.

Så kom til spændende dag om naturpleje.

Vi mødes ved Randrup Gods, Vinkelvej 141, 8800 Viborg den 10/6 kl. 10.00-14.45

Vi er ude, så påklædning efter vejret. Husk tilmelding.

Program

10.00: Velkomst v/dagens mødeleder Carsten Sørensen, formand for Kødudvalget
10.05: Sådan har vi fået succes med naturpleje v/Andreas og Ole Sørensen, Højvang Økologi
10.35: Life IP Natureman – landmanden som naturforvalter v/Eva Christensen, Viborg Kommune og Annita Svendsen, Naturstyrelsen
11.05: Dyrevelfærd – et fælles ansvar i naturplejen. Præsentation af et værktøj til velfærdsvurdering af udegående kvæg v/ Iben Alber Christensen og Bent Rasmussen, økologikonsulenter i Økologisk Landsforening
11.35: Hvordan får vi en naturpleje som virker, efter Danmarks Naturfredningsforenings mening” v/ Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
12.05: Lidt at spise
12.30: Afsætning af græsfodrede dyr, der har udført naturpleje v/ Bjarne Hansen, opkøber for SMG
13.00: Ønsker til fremtiden for tilskud til naturpleje v/Ole Sørensen og Carsten Sørensen (Landbrugsstyrelsen er inviteret)
13.30: Debat: Hvordan får vi flere økologiske dyr ud at arbejde i den danske natur?
14.30: Afslutning

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.

Tilmelding

Tid

10. juni kl. 10:00-14:45.

Pris og tilmelding

Gratis.

Fristen for tilmelding er tirsdag den 8. juni 2021.

Adresse

Randrup Gods
Vinkelvej 141
8800 Viborg

Kontaktperson

Christina Udby Hansen, cuh@okologi.dk

Arrangør

Kødudvalget og Højvang Økologi.

Arrangementet afvikles i samarbejde med projekterne:

Naturkvæg støttet af Kvægafgiftsfonden

Den uundværlige Ø-ko: græsbaseret kødproduktion støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Økologisk Landsforening
Luk (Esc)