Efterafgrøder i Tåsinge

Kom til Tåsinge og se, hvordan efterafgrøder kan implementeres på forskellige måder i et grøntsagssædskifte med fokus på at øge kulstofinputtet til jorden.

I demoen er der både etableret efterafgrøder under en stående afgrøde, efter høst af en afgrøde, mellem bedene og i forager.

Program

14.00 - 14.15 Ankomst – kaffe/te og kage

Velkomst og intro – v/ Malene Kræfting, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

14.15 - 15.00 Efterafgrøder i et grøntsagssædskifte – muligheder og begrænsninger – v/ Richard de Visser, HortiAdvice

Udbytte af efterafgrøder. Hvor meget øges kulstofinputtet til jorden? Hvor gode er efterafgrøder til at holde på næringsstoffer, og hvad koster det? – v/ Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

15.00 - 16.00 Vi kører ud og ser demoparcellerne og drøfter praktiske erfaringer med etablering og høst

Tid

14. oktober kl. 14.00 - 16.00

Sted

Skiftekær Økologi Søren Lolks vej 2 5700 Svendborg

Pris og tilmelding

Gratis og tilmelding ej nødvendig

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med HortiAdvice og ØkologiRådgivning Danmark.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Kontaktperson

Malene Kræfting

Tlf. 3062 5852 eller mail. mhk@okologi.dk

Produktionsafgiftsfonden for frugt og grønt
Økologirådgivning Danmark
HortiAdvice
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Luk (Esc)