Klimahandlingsplan – rust din bedrift til fremtiden

Klima

En klimahandlingsplan giver overblik over hvor meget, din produktion belaster klimaet, mulighederne for at reducere denne belastning samt indblik i de tiltag, der skal til for at gøre det.

En målrettet klimaoptimering af din bedrift åbner muligheder for både at reducere dine omkostninger og producere fødevarer til gavn for økologien, samfundet og klimaet.

Et målrettet værktøj, der bygger på fakta.

Klimahandlingsplanen udarbejdes med værktøjet 'Klimalandmand 1.0'. Det er et bedriftsspecifikt værktøj, der beregner klimabelastning ved nudrift og effekten af udvalgte virkemidler på netop din bedrift. Klimalandmand 1.0 er baseret på dokumenterede effekter, og formålet er at motivere til handling og dermed reducere bedriftens samlede udledning af drivhusgasser. Alle forhold på bedriften regnes med; både dem, der udleder drivhusgasser, og dem, der lagrer kulstof i jord og træer. Der tages også højde for udledningen fra produkter og dyr, der indkøbes til eller sælges fra bedriften.

Rådgivningspakken

Økologisk Landsforening har sammensat en rådgivningspakke, hvor vi i dialog med dig beregner din bedrifts samlede udledning inklusive beregning af effekten af tre forskellige tiltag, der giver mening for din bedrift.

Du får:

  • Information om klimaaftryk pr. hektar og pr. produktenhed på basis af relevante bedriftsspecifikke data
  • Rådgivningsmøde på bedriften med en klimakonsulent om muligheder for klimaoptimering - varighed ca. to timer
  • Beregning af bedriftens udledning ved nudrift og ved klimaoptimering, herunder beregning af tre konkrete tiltag udvalgt af dig
  • Klimahandlingsplan i rapportform
  • Opfølgende samtale med konsulent om planens indhold og effektuering

Samlet pris: 11.500 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og lammekød.

Luk (Esc)