Skovlandbrug - en vej til at fremtidssikre din økologiske bedrift

Skovlandbrug

Omlæg til skovlandbrug og driv en langt mere robust og bæredygtig bedrift. Økologisk Landsforening tilbyder rådgivning i etablering og drift af skovlandbrug.

Rådgivningspakker

Pakke 1: Skovlandbrugstjek og procesplan

Pakke 1 er til dig, der gerne vil tættere på en afklaring af, om skovlandbrug er noget for dig. Den giver dig oplysning og sparring om skovlandbrugets potentiale på din bedrift og viden om, hvordan dit skovlandbrug skal udformes ift. bedriftens forhold.

Du får:

 • Afklaring af dine faglige ønsker til rådgivingsbesøget via spørgeskema og opfølgende telefonsamtale med konsulent
 • Rådgivningsmøde på bedriften: dialog med en skovlandbrugskonsulent om muligheder for at etablere skovlandbrug samt udkast til udformning af systemet.
 • Besigtigelse af arealet, hvor du påtænker at etablere skovlandbrug. Relevante emner drøftes:
  • Formål med skovlandbrug
  • Anvendelse af træer/buske i systemet
  • Artsvalg
  • Udpegning af areal til skovlandbrug
  • Produktionsøkonomi
  • Drøftelse af barrierer ifm. regelsæt, tilskud og fredninger
 • Personlig procesplan
 • Et skovlandbrugstjek i rapportform inkl. udkast til dyrkningsplan
 • Opfølgende telefonsamtale med gennemgang af planen for etableringsfasen.

Pakke 2: Facilitering af etablering af skovlandbrug (timebaseret)

Pakke 2 er til dig, der er afklaret og vil etablere et skovlandbrug. Du har allerede været igennem de indledende øvelser om formål, placering og artsvalg og er klar til at gå i gang med praktikken. Du får hjælp helt frem til plantning af træerne. Assistance og rådgivning gives eller formidles inden for:

 • Udvælgelse af areal
 • Artsvalg
 • Dyrkningsplan og verificering
 • Indkøb af plantemateriale og dispensationsansøgning
 • Produktionsøkonomi
 • Etablering
 • Forretningsplan og markedsføring af skovlandbrugsprodukter

Hvis Økologisk Landsforening ikke selv har den faglige ekspertise, vil vi være tovholdere i kontakten til relevante eksperter. Sammensætningen af Pakke 2 tilpasses individuelt til din situation og dit behov.

Pris for medlemmer af Økologisk Landsforening

 • Pakke 1: 13.250 kr. ekskl. moms
 • Pakke 2: 850 kr./time ekskl. moms

Pris for ikke-medlemmer

 • Pakke 1: 14.750 kr. ekskl. moms
 • Pakke 2: 950 kr./time ekskl. moms

Kontakt

Julie Rohde Birk

Projektkoordinator

Jeg arbejder med koordinering af landbrugsfaglige projekter samt projektudvikling og gennemførelse inden for fagområderne natur og skovlandbrug. Derudover skriver jeg faglige artikler om skovlandbrug og natur til aviser, tidsskrifter og online-medier. Jeg er desuden certificeret permakultur-designer (PDC) og national delegeret i European Agroforestry Federation (EURAF).

Luk (Esc)