Tilbud til LandboUngdom

Unge

Økologisk Landsforening tilbyder oplæg om økologi samt bedriftsbesøg til lokale/regionale LU-foreninger. Mange temaer vil have relevans for såvel økologer som konventionelle landmænd.

Aktiviteterne afvikles på en relevant bedrift, hvor teori og praksis kan kombineres.

Eksempel på aktiviteter:

  • Etablering og generationsskifte – hvordan kommer jeg godt i gang? Udgangspunkt i en ung, der lige har etableret sig + forskellige faglige rådgivere med nye vinkler (målgruppe: lidt ældre LU-medlemmer)
  • Fokusmøder med en faglig rådgiver. Fx fokus på grovfoder, ukrudtsbekæmpelse eller fodring
  • Vildtpleje og forbedring af jagten gennem naturtiltag på en konkret økologisk ejendom
  • Optimering af energiforbrug og klimaaftryk på malkekvægsbedrifter
  • Etablering af gårdbutik og direkte salg – opmærksomhedspunkter og vejen til succes

Andre temaer er muligt efter aftale.

Praktiske forhold

Økologisk Landsforening varetager planlægning og afvikling af aktiviteten. LandboUngdom varetager markedsføring, kontakt til deltagerne. Krav til deltagerantal aftales med Økologisk Landsforening forud for hvert arrangement.

Tilbuddet er gratis, men der udbydes et begrænset antal arrangementer årligt.

Luk (Esc)