Undervisningspakker til landmandsuddannelsen

Økologisk Landsforening tilbyder undervisningsforløb til alle trin af landmandsuddannelsen. De er beskrevet herunder.

Landbrugsskoler, der er interesserede i et eller flere undervisningsforløb, er velkommen til at tage kontakt. Der udbydes et begrænset antal forløb efter 'først til mølle'.

Pakke 1

Målrettet GF 1 og GF 2.

Besøg en økologisk gård

Et besøg af ca. tre timers varighed.

Sammen med en landbrugsfaglig konsulent besøger vi et økologisk landbrug for at kigge på produktionen og de arbejdsopgaver, man kan forvente under 1. praktikperiode i landbruget.

Undervisningen/besøget indeholder følgende elementer:

 • Besøg på et økologisk landbrug – produktionsgren efter skolens ønske.
 • Landmandens begrundelser for at drive sit landbrug økologisk.
 • Et økologisk landbrug som praktikplads.
 • Typiske arbejdsopgaver på et økologisk landbrug i praktikperioden.

Mål

 • Eleverne får et godt forhåndskendskab til det at være i praktik på et økologisk landbrug.
 • Eleverne får grundlæggende kendskab til den produktionsform.
 • Eleven får kendskab til økologiens udfordringer på et oplyst grundlag.

Deltagerantal

15 – 20 elever.

Pris

Gratis (skolen sørger selv for transport til og fra besøget).

Pakke 2

Målrettet til økologiundervisningen på HF 1.

Økologisk tema på skolen

Undervisningssession på 4 lektioner - underviser og økologikonsulent aftaler indholdet.

Undervisning er en blanding af klasseundervisning, hvor vi inddrager eleverne mest muligt, og brug af demonstrationsvideoer, spil etc. Undervisningsforløbet kan indgå som en del af faget ’Økologiske grundprincipper’ og vil bl.a. kunne handle om:

 • Grundlæggende regler for økologisk jordbrug inden for de enkelte produktionsgrene.
 • Eksempler på økologiske produktionsmetoder og bedrifter.
 • Problemstillinger i og omkring økologien – faglig drøftelse.
 • Udviklingsarbejde i økologisk jordbrug. Hvor er behovet, og hvilke nye løsninger og teknologier er på vej?

Mål

 • At eleverne får kendskab til tankerne bag økologien, og de væsentligste økologiske grundregler og principper.
 • Eleven opnår kendskab til de typiske økologiske driftsformer i Danmark.
 • Eleven opnår kendskab til det faglige udviklingsarbejde.
 • Eleven kan forholde sig til økologisk produktion på et oplyst grundlag

Pris

Gratis.

Pakke 3

Målrettet HF-2.

Omlægningstjek og omlægningsstrategi

1 dag á 8 lektioner.

Forløbet lægger op ti,l at eleverne kan arbejde videre på skolen med deres egen omlægningsplan for ejendommen. Herunder udarbejdelse af sædskifte, foderplaner, græsmarksstyring osv. Undervisningen kan fx indeholde følgende elementer:

 • Regler og brancheaftaler for økologisk jordbrug inden for elevernes specialer.
 • Status på afsætningen af økologiske varer, salgspriser
 • Hvordan kan økologiske ejendomme ejes eller drives? – inspiration til alternative ejerformer.
 • Omlægningstjek hos konventionel landmand, hvor vi foretager fælles opsamling.
 • Diskussion af den optimale omlægningsplan og strategi.

Mål

 • Eleven har opnået kendskab til, hvad en omlægning til økologi indebærer og kræver.
 • Eleven kan på egen hånd danne sig et overblik over, om en ejendom egner sig til økologisk drift.
 • Eleven har opnået kendskab til, hvor økologi medfører væsentlige ændringer i et driftsregnskab.

Pris

Gratis (skolen sørger selv for transport til og fra besøget).

Pakke 4

Målrettet til Produktionsledere.

En dag i økologiens hus + bedriftsbesøg

1 dag af ca. 8 - 10 timers varighed.

Det endelige program lægges i samarbejde med skolerne og indeholder:

 • Velkomst og intro til huset, inkl. let forplejning.
 • Faglige indlæg (kvæg, svin, planter, fjerkræ, miljø, naturpleje etc.).
 • Frokost
 • Generationsskifte – forskellige modeller, fokusområder og finansieringsformer.
 • Trends i markedet.
 • Hvordan skal jeg afsætte min produktion (direkte salg, detail, restauranter, foderstof)?

Hvis skolen ønsker det, afslutter vi dagen med et inspirationsbesøg hos en økologisk produktion hvor vi samtidig byder på økologisk forplejning.

Pris

Gratis (skolen sørger selv for transport).

Pakke 5

De 10 bud for naturen på din landbrugsbedrift

Et bedriftsbesøg af ca. fire timers varighed, som fx kan indgå i faget ”Naturpleje”.

Natur og landbrug er en kombination, der er meget omdiskuteret. Vi tager fat i emnet, mens vi står midt i det – ude på marken. Gennem visuel formidling og praktiske opgaver gives deltagerne en dyberegående men stadig jordnær forståelse af problematikkerne. Undervisningen/besøget indeholder følgende elementer:

 • En tur ud i landbrugslandskabet, hvor de 10 bud for agerlandsnaturen gennemgås.
 • Beskyttet natur på ejendommen - begrænsninger eller muligheder.
 • Naturen i og mellem markerne og hvordan, den kan optimeres.
 • Lær at bedømme naturindholdet på din bedrift.

Mål

 • Eleverne får et overblik over de mange naturhensyn, der kan tages på en landbrugsejendom.
 • De gøres bl.a. bevidste om de forpligtelser, der følger med forekomsten af beskyttede arter og naturtyper samt de muligheder, der findes, for at hjælpe dyr og planter, der lever på markfladen.
 • Eleverne trænes desuden i at aflæse bedriftens aktuelle naturtilstand, samt i at udnytte udviklingspotentialet for de naturlige fødekæder, der findes på ejendommen.

Deltagerantal

15 – 20 elever.

Pris

Gratis (skolen sørger for transport).

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Økologikonsulent

Jeg står for omlægning til økologisk landbrug, generationsskifte i landbruget og samarbejde med kommuner om landbrugsfaglige tiltag. Jeg samarbejder med tilknyttede erhverv og brancheforeninger på landbrugsfaglige tiltag og har desuden kontakten til uddannelsesinstitutioner – herunder landbrugsskoler og LandboUngdom.

Lars Lambertsen

Økologikonsulent, svin

Jeg arbejder med udvikling af den økologiske svineproduktion og har blandt andet arbejdet med rodekummer til slagtesvin og mobile produktioner. Jeg er derudover autoriseret økologikonsulent og udfører omlægningstjek på landbrug med forskellige produktioner og alt fra en halv hektar til 800 hektar.

Luk (Esc)