Anbefalinger til køber/sælger

Anbefalinger til køber

 • Et fælles projekt med fælles afsæt og fælles mål
 • Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget
 • Dokumentér dine kompetencer og opnåede resultater
 • Hav tid nok og vær tålmodig
  Vær realistisk om købspris
 • Overvej nøje hvilken vej markedet udvikler sig
 • Lav en overskuelig handleplan
 • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et fælles projekt med fælles afsæt og fælles mål

Hvis du har en ægtefælle/kæreste så sørg for, at I har en fælles forståelse af projektet. Det gælder både i forhold til geografi, gældsætning og risiko, arbejdstid, rollefordeling, fritid, familie og ferier etc. Hvis alle føler sig hørt og respekteret, bliver ejerskabet større og dermed også opbakningen i de perioder, hvor der er ekstra behov for det. I familiehandler er det meget vigtigt at eventuelle søskedende også involveres. Brug en ekstern rådgiver til at stille de svære spørgsmål.

Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget

Unge, der vil ind i erhvervet, skal udforme en grundig projektbeskrivelse og forretningsplan både af hensyn til långivere og af hensyn til sig selv. Forretningsplan og et budget for denne er et nyttigt værktøj til at styre efter og til at blive skarp på hvilken virksomhed, man ønsker at etablere og hvorfor. For nogle volder det problemer - ikke mindst på skrift.Økonomirådgiverne kan hjælpe med den del, men man skal selv kunne tænke planen igennem og vise indsigt og forståelse for, hvad det kræver at føre den ud i livet. Forretningsplanen bør underbygges med dokumentation for ejendommens miljøforhold, bygninger, jord, produktionseffektivitet og husdyrsundhed.

Tro på dig selv. Find ud af hvad du er god til og bliv endnu bedre; dæk dine svage sider af.
- Anders Rousing, Rousing Consult

Dokumentér dine kompetencer og opnåede resultater

På samme måde skal der ligge et udførligt CV, der ud over anbefalinger og referencer dokumenterer opnåede resultater og ansvarsområder. Hvis der er nogle år til du skal ud at investere i landbrug, så sørg for, at du til den tid kan dokumentere og fremvise resultater opnået på andre bedrifter. Gå i dialog med dine forventede kreditgivere og deres ønsker og forventninger til dine kompetencer. Jo større tillid de har til dig, og jo bedre dokumenterede resultater du kan fremvise, des bedre og billigere kreditvilkår, kan du opnå.

Hav tid nok og vær tålmodig

Det tager typisk 6-12 måneder at gennemføre en handel, hvis sagen er uproblematisk - ellers længere. Det tager tid at lave en god forretningsplan. Hertil kommer forhandlinger med långivere. Selv om første handel glipper, er arbejdet ikke spildt, for en del af det kan genbruges næste gang, den rigtige ejendom kommer til salg.

Vær realistisk om købspris

Er du forelsket i en ejendom, så vær professionel og realistisk. Mange førstegangskøbere begynder med at (op)justere de forventede udbytter i mark og stald, så de passer til den udbudte salgspris. Du skal gøre det omvendte: fastsæt realistiske gennemsnitlige årlige udbytter og beregn derfra hvad du vil give for bedriften, dvs. for a) virksomheden, b) herlighed og c) at udleve drømmen.

Købsprisen bør afspejle afkastet. Det er derfor sælgers realiserede resultater, der bør danne grundlaget for prisen på ejendommen - også i familiehandler. Særligt ved familiehandler kan det være hårdt at håndhæve, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkend, at I har modsatrettede interesser i en handel. Hav hver jeres rådgiver, så I kan lande en fornuftig handel for begge parter.

Overvej nøje hvilken vej, markedet udvikler sig

Mange staldbygninger har dårlig eller ingen alternativ anvendelse. Når du skal investere i en ejendom eller bygge nyt, bør du gøre det på en måde, så du løbende kan tilpasse dig nye markeder, nye trends og ny lovgivning. Med andre ord: undgå at afdrage på en bygning i 30 år, der kun i de næste 10 år kan opfylde kundernes ønsker til måden at producere på.

Lav en overskuelig handleplan

Når du skal købe ejendom, er der mange ting at forholde sig til. Det kan være til stor hjælp at have en overskuelig handleplan,hvoraf det fremgår, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og hvem der har ansvaret for, at det sker. Ud over at give dig selv et overblik kan det også skabe tryghed omkring processen hos kreditgivere og en eventuel gårdbestyrelse/gårdråd.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge i overgangsperioden. Den unge skal opbygge egenkapital for at kunne købe den ældre ud. Der er en del eksempler på I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den unge at overtage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi egenkapitalen er for spinkel.

Overvej ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere mellem parterne.

Anbefalinger til sælger

 • Gør gården klar til salg i god tid
 • Vær realistisk om salgspris
 • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte
 • Familiehandel: Skab tryghed for alle involverede

Gør gården klar til salg i god tid

Tid er ofte en mangelvare, når gården skal overdrages til næste generation. Skal der opbygges egenkapital, og skal produktiviteten løftes, kræver det en målrettet indsats, der nemt tager 6-8 år.

Begynd processen mindst fem år før, generationsskiftet skal finde sted. Det giver dig tid og mulighed for at strømline bedriften, så den fremstår så veldrevet, som det er muligt. På den måde får du de bedste forudsætninger for et vellykket generationsskifte.
- Hans Bach-Lauritsen, økologichef i Østdansk Landboforening

Mange generationsskifter strander, fordi gården ikke er gearet til et salg. Problemet er, at forrentning og økonomi på mange landbrug ikke er på et niveau, der kan berettige den ønskede salgspris, og som skal sikre en tålelig pensionisttilværelse et andet sted. Men mange kan nå at vende en økonomi, hvis de går i gang i tide. Tal med økonomikonsulenten og få klarhed over, om der er noget til pensionen, eller om der skal sadles om.

Økonomikonsulenterne ser desværre alt for mange eksempler på, at ældre landmænd ikke kan sælge uden at stå tilbage med gæld. I værste fald ender det med konkurs. Alternativt bliver gården måske solgt, men sælger kommer fra gården uden penge til pension. En kursændring over en årrække kan opbygge den nødvendige egenkapital.

Vær realistisk om salgspris

Det er sælgers realiserede resultater, der danner grundlaget for prisen på ejendommen – også i familiehandler.

Sæt dig i købers sted. Køber vil kun give en pris, der matcher sælgers realiserede afkast fra driften. Særligt ved familiehandler kan der hvile et pres på de unge, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkende, at der er modsatrettede interesser i en handel. Brug hver jeres rådgiver, så I i sidste ende lander en fornuftig handel for begge parter.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge, og den unge skal opbygge egenkapital, for at kunne købe den ældre ud. Der er en del eksempler på I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den ældre part at overdrage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi den unges egenkapital er for spinkel. Overvej i øvrigt ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere fra den ene til den anden.

Glem ikke de bløde værdier i processen. Det er vigtigt for et gnidningsløst generationsskifte at inddrage den nære familie og få sat ord på det, de tænker.
- Hans Bach-Lauritsen, økologichef i Østdansk Landboforening

Familiehandel: Skab tryghed for alle involverede

I Økologisk Landsforenings projekt Grønt Generationsskifte har økonomirådgiverne udviklet og afprøvet en interviewmodel i forbindelse med familiehandler. Det er en givende metode, og deltagerne er efterfølgende bedre stillet end ved mange andre generationsskifter.

Interviewmodellen indebærer, at alle interessenter - dvs. sælger, køber, deres familier, søskende og i nogle tilfælde gårdens medarbejdere - bliver interviewet hver for sig for at klarlægge hvilke interesser, der er på spil for den enkelte. Det skaber et åbent rum for det, der ellers kan være svært at tale om. Efterfølgende bliver konklusionerne delt på et fælles møde, og det bliver aftalt hvilken grad af information, den enkelte ønsker i den videre proces.

Det, at alle parter er involveret fra start, giver tryghed og forebygger problemer senere.

Håndtryk
Luk (Esc)