Generationsskifte trin for trin

Generationsskifte

Køb og salg af ejendom er en lang og til tider kompliceret proces, der kræver god forberedelse.

Køb af ejendom - trin for trin

Fase 1 Afklaring

Hovedspørgsmålet i første fase er, om du har lyst til at blive selvstændig, og om du kan og må. Det kan tage flere år at finde svaret. Afklaringsfasen ligger typisk under og i årene efter landmandsuddannelsen.

Vil du?

 • Vil du bruge den tid, som er nødvendig?
 • Vil du være arbejdsgiver?
 • Vil du løbe økonomisk risiko?
 • Vil du trives med bindingerne som selvstændig?

Kan du?

 • Har du evnerne, kompetencerne og de rette kvaliteter? Kan du håndværket, kan du lede, planlægge, administrere og styre økonomi – eller kan du lære det?
 • Har du den rette arbejdsmoral?

Må du?

 • Har du baglandet med dig?
 • Har du en opsparing?

Fase 2 Forberedelse

I denne fase dimensionerer du dig til rollen som selvstændig landmand og får formelle og uformelle kvalifikationer på plads gennem uddannelse og arbejde med lederansvar.

 • Uddannelse
 • Netværk
 • Erfaring
 • Strategi
 • Tidsplan

Læs om traineestillinger her.

Fase 3 Planlægning

Etablering af egen virksomhed kræver grundig planlægning. Lav en forretningsplan, hvor du forholder dig til følgende punkter:

 • Type af virksomhed
 • Geografisk placering
 • Størrelse og pris
 • Ejerform
 • Produkt
 • Organisering
 • Marked
 • Økonomi

Læs om mentorskab her.

Fase 4 Vurdering af virksomhed

Når forretningsplanen er klar, ved du hvilken virksomhed/ejendom, du skal lede efter. Når du har fundet en, der passer til dine ønsker og muligheder, skal du vurdere den på en lang række områder. Inddrag rådgivere i nødvendigt omfang. Pengene er ikke spildt, selv om du ikke køber den pågældende ejendom. Du vil være godt klædt på til at vurdere nummer to, tre eller fire.

 • Gennemgå aktiver og deres stand
 • Vurder potentialer og muligheder for afkast
 • Skaf driftsgrenanalyser, hvis muligt, til brug for prissætning
 • Vurder risikofaktorer inden for produktion, økonomi, marked, etc.
 • Vurder mulige ejerformer (eje, deleje, forpagtning)
 • Hvordan kan virksomheden organiseres (medarbejdere, medejere)?
 • Hvordan kan virksomheden finansieres?
 • Opstil realistiske budgetter for resultat og især likviditet
 • Vurder virksomheden ift. dine/familiens personlige mål

Fase 5 Gennemførelse af købet

Centralt i sidste fase er prissætningen, der skal afspejle virksomhedens realiserede resultater, og finansiering af investeringen. Udarbejd en grundig projektbeskrivelse – og vær forberedt på at fremlægge den med overbevisning for potentielle finansieringskilder.

 • Prissætning og forhandling med sælger
 • Handelsvilkår og tidspunkt for overtagelse
 • Skaf finansiering – med en gennemarbejdet projektbeskrivelse
 • Ejerform herunder juridiske og skattemæssige forhold
 • Organisering (skal medarbejdere blive, sælger være aktiv?)
 • forventningsafstemning og aftale om exitmodel med medejere

Salg af ejendom - trin for trin

Fase 1 Forberedelse

Du opnår den bedste overdragelse af din virksomhed, når den er godt forberedt. Erfaringsmæssigt begynder mange denne planlægning for sent, og resultatet kan blive, at handlen ikke indbringer det nødvendige provenu til en økonomisk sikker alderdom, eller at ejendommen slet ikke kan handles. En lang forberedelsesfase - dvs. 5-10 år - gør det muligt at positionere dig gunstigt før salget.

 • Hvilken tidshorisont har du?
 • Etabler netværk
 • Afklar ønsker og holdninger til salget med familien
 • Opstil tidsplan

Fase 2 Planlægning

Lav en forretningsplan. Betragt afståelsen af bedriften som en forretning, der skal give et afkast, typisk pension. Forretningsplanen skal sikre, at du kommer i mål.

 • Hvilken type virksomhed vil du sælge? Skal der investeres eller reduceres i aktiver?
 • Vil du være økonomisk involveret efter et salg/delsalg?
 • Indhent vurdering af økonomi og skatteforhold ved et salg
 • Vil du være aktiv i driften efter et salg og i givet fald hvordan?
 • Læg en plan for livet efter landbruget

Fase 3 Vurdering af virksomheden

Vær realistisk, når du vurdering værdien af din virksomhed (2-4 år før salg). Sæt dig i købers sted og se ejendommen med hans/hendes øjne, så du ikke bliver overrasket, når handlen skal konkretiseres. Køber vurderer værdien ud fra realiserede resultater. Er de gode nok, eller skal du rette op på dem inden salg?

 • Gennemgå aktivers stand og værdi
 • Værdiansæt virksomheden, undersøg markedet for sammenlignelige ejendomme
 • Lav driftgrensanalyser, så du ved, hvor du tjener pengene, og hvor du bruger dem
 • Vurder ejendommens potentiale herunder afkastmuligheder
 • Vurder risikofaktorer på ejendommen
 • Vurder mulige ejerformer (helsalg, delsalg, bortforpagtning)
 • Hvordan skal virksomheden organiseres, skal sælger være aktiv
 • Hvordan kan virksomheden finansieres, skal sælger bidrage
 • Opstil budget for salg/delsalg og et budget for tiden efter et salg
 • Hvordan passer afhændelse af virksomheden med dine/familiens personlige mål
 • Vurder smertegrænse for salgspris
 • Opstil alternativer, hvis ejendommen ikke kan blive solgt

Fase 4 Gennemførelse af salget

Med en rettidig forberedelse og planlægning er din virksomhed trimmet til salg på de bedst mulige vilkår.

 • Prissætning og forhandling
 • Handelsvilkår og tidspunkt
 • Finansiering
 • Ejerform herunder juridiske og skattemæssige forhold
 • Organisering (skal medarbejdere blive, sælger være aktiv?)
 • forventningsafstemning og exitmodel ved fortsat ejerskab
Luk (Esc)