Agrologica – økologisk planteforædlingsvirksomhed

Virksomheden Agrologica er et enkeltmandsejet landbrug med tilknyttet forædlingsvirksomhed. Virksomheden har gennem 25 år oparbejdet stor viden, vigtige kompetencer og produkter af betydning for primært en økologisk kundegruppe. For at sikre, at knowhow og produkter i fremtiden kan komme kundegruppen til gavn, skal virksomheden kunne generationsskiftes. Det forudsætter øget økonomi til at involvere yngre medarbejdere, der kan videreudvikle virksomheden.

Vision: Opskalering via samarbejde med kunder

Virksomheden har et godt samarbejde med sine kunder, og der er stor interesse for produkterne, der imidlertid er for dyre med nuværende kapacitet og forretningsmodel.

Det er likviditetskrævende og risikobetonet at øge økonomien til et punkt, hvor det er muligt at generationsskifte. Det undersøges derfor, om involvering af kunderne i opskalering af økonomien kan reducere likviditetskrav og risiko for virksomheden.

I en undersøgelsesfase er følgende spørgsmål søgt besvaret:

 • Hvordan kan afsætning øges?
 • Hvor meget skal afsætningen øges for, at generationsskifte kan komme på tale?
 • Hvordan kan kunder involveres?

Der er gennemført kundeanalyser, fremskrivning af afsætning og beregninger af omkostninger ved opskalering gennem forskellige modeller.

Model: Foreningsdannelse

På baggrund af undersøgelsesfasen har virksomhedens ejer valgt at danne en forening for kunder. Forretningsmodellen i foreningen er, at kunder betaler et årligt kontingent for at være medlem og have ret til at købe produkterne samt en afgift knyttet til brug af produkterne. Kontingent og afgift benyttes til at betale virksomheden således, at dens likviditetsbehov og risiko reduceres i opskaleringen.

I foreningen får kunderne adgang til virksomhedens viden og kompetencer samt indflydelse på, hvad virksomheden skal producere og levere til foreningens medlemmer.

Handlingsplan for foreningen

Der er i forløbet udført en række opgaver:

 • Beskrivelse af foreningen
 • Udkast til vedtægter
 • Udvikling af økonomisk model for foreningen og dens medlemmer
 • Udkast til samarbejdsmodel mellem virksomheden og foreningen
 • Skitse til hjemmeside for forening til rationelt at håndtere aktiviteter og administration, der omfatter modul for katalog/produkter, modul for medlemshåndtering og kontingent samt modul for administration af brugsafgifter

Virksomheden står nu over for at etablere foreningen. I den første periode frem til generalforsamling er opgaverne:

 • Finde og udvælge interesserede personer til bestyrelse
 • Udarbejde foreningens årshjul
 • Markedsføre foreningen og rekruttere medlemmer

På længere sigt skal der arbejdes med planer for en treårig tidshorisont.

Luk (Esc)