Køb og drift af æbleplantage

Dette er et groft økonomisk overslag over, hvorledes en etableret æbleplantage kan erhverves og drives. De økonomiske forudsætninger er baseret på generelle betragtninger.

Forudsætninger

 • Produktionen baserer sig på fuld drift af 12 ha æbleplantage.
 • Plantage med 12 ha, bolig, frugthus, maskinhus og fuld maskinpark erhverves.
 • Æblerne afsættes som sorteret frugt til større aftagere; en mindre del afsættes som torvesalg.
 • Samlet avl: 20,6 ton/ha, heraf 80 pct. konsumæbler.
 • Konsumæbler afsættes til 9,50 kr./kg i gnsn., mens industriæbler sælges til 2,75 kr./kg.
 • Lønudgift til plukning: 2,50 kr./kg; alle øvrige arbejdsopgaver udføres af ejer.
 • Øvrige kapacitetsomkostningerne er anslået.
 • Tilskud er baseret på gældende regler ultimo 2020.
 • Der forventes en skattebetaling på 42 pct. efter personfradrag og årligt udtræk til privat/pension på 250 tkr.
 • Årlige investeringer af samme størrelse som afskrivninger + 100 tkr. i nyplantning.
 • Investeringer finansieres med realkreditbelåning, banklån samt egenkapital med middel risiko baseret på halvdelen af realkreditbelåningen i fast rente.

I den viste model budgetteres med et gennemsnitligt udbytte på 20,6 ton på samtlige 12 ha. Når man vurderer det samlede udbytte i en æbleplantage, skal man normalt tage højde for både nyplantninger under etablering, der endnu ikke bærer væsentligt med frugt samt ældre træer under afvikling. Disse kategorier repræsenterer normalt samlet ca. 15 pct. af arealet og udbyttepotentialet i en plantage.

Konklusion

Baseret på de opstillede forudsætninger er der ligevægt i økonomien. Der skabes tilstrækkelig indtjening til at sikre 250 tkr. til private leveomkostninger/pension. Likviditeten kan netop sikre betalingen af afdrag på den opstillede gæld samtidig med, at der er et beløb til reinvesteringer af samme størrelse som de årlige afskrivninger.Tekst

Investering Æbleplantage
Finansiering Æbleplantage3
Rentabilitet Æbleplantage4
Likviditet Æbleplantage2
Følsomhed Æbleplantage5
Luk (Esc)