Etablering af low cost mælkeproduktion

Herunder ses et groft økonomisk overslag over, hvorledes en mælkeproduktion kan etableres med lavest mulige investeringer. De økonomiske forudsætninger er baseret på generelle betragtninger, som kan kopieres uden særlige krav til geografi og produktionsforhold.

Forudsætninger

 • Produktionen er baseret på ekstensiv, økologisk mælkeproduktion med få investeringer
 • Virksomhedsejer lejer sig ind på eksisterende ejendom
 • Besætning og beholdninger købes, og 40 ha agerjord og 10 ha eng lejes
 • Der indkøbes få maskiner; malkning sker i mobil malkestald
 • 50 Jersey malkekøer inkl. opdræt
 • Mælken afsættes økologisk. Ydelse: 7.000 kg EKM/årsko. Dækningsbidraget budgetteres til 9.339 kr./årsko, svarende til 1,33 kr./kg EKM leveret; foderforbrug i alt 6.073 FE/år til ko + opdræt
 • Besætningen går ude hele året, markdriften er baseret på holistisk afgræsning med grovfoder udelukkende fra afgræsning og wrapballer. 90 pct. af grovfoderet er hjemmeproduceret
 • Gældende EU-støtte og grøn støtte til jorden samt unge-støtte er indregnet
 • Udbytte og dækningsbidrag: Der budgetteres med 2.400 FEN græs/ha og 3.900 FEN/ha afgræsset på markjorden. Økologitilskud på 870 kr./ha er indregnet. Dækningsbidrag pr. ha markjord budgetteres til 7.100 kr. og 2.000 kr./ha for eng/ekstensivt areal.
 • Kapacitetsomkostninger er på lavt niveau, lønudgifter på 30 tkr./år til afløsning i weekender og ferier; øvrigt arbejde udføres af virksomhedsejer.
 • Forventet skattebetaling på 42 pct. efter personfradrag og udtræk til privatforbrug årligt på 200 tkr.
 • Investeringer i begrænset omfang til etablering er medtaget; største investering er køb af besætning
 • Der budgetteres med årlige investeringer af samme størrelse som afskrivningerne
 • Alle investeringer finansieres ved 2/3 banklån og 1/3 egenkapital.

Konklusion

Baseret på de opstillede forudsætninger er der ligevægt i økonomien. Der skabes tilstrækkelig indtjening til at sikre 200.000 kr. til private leveomkostninger. Likviditeten kan netop sikre betalingen af afdrag på den etablerede gæld samtidig med, at der er et beløb til reinvesteringer af samme størrelse som de årlige afskrivninger.

Modellen viser, at det med de givne forventninger er muligt at drive en low-cost mælkeproduktion uden større investeringer; at landbrug ikke behøver være i stor skala, men kan drives med fokus på en tæt kontakt med naturen og en høj grad af foderselvforsyning.

Mælkeproduktion Investering
Mælkeproduktion Finansiering
Mælkeproduktion Rentabilitet
Mælkeproduktion Likviditet
Mælkeproduktion Følsomhed
Luk (Esc)