Etabler et godt hvileunderlag

Et godt hvileunderlag skal give efter og forme sig efter koen. Er koen ikke komfortabel, når hun skal hvile sig, kan det føre til stress og nedsat produktion. Det rigtige hvileunderlag kan både give bedre komfort og en bedre hygiejne hos køerne.

Virkning

Et underlag, der giver efter og former sig efter koen, sikrer de bedste hvileforhold for koen. Sand i sengebåsen kan give et godt hvileunderlag. Det udtørrer samtidig våde klove og giver skridsikkerhed, når koen skal rejse og lægge sig samt færdes på gangarealer.

I praksis

På Søndervang valgte Alfred Kloster i sidste øjeblik sand i sengebåsene frem for madrasser, da han for nogle år siden byggede ny stald. Nogle kollegaer overbeviste ham om, at sand i båsene var meget mere effektivt end madrasser. Båsene rives hver dag med en rive, og der suppleres med nyt sand ca. hver fjortende dag. Sandet har gjort det lettere at holde celletallet nede, og der er nu færre tilfælde af yverbetændelse end tidligere. Ud over den forbedrede hygiejne, som sandet bidrager med, har køernes komfort også stor betydning, mener Alfred. Køernes holdbarhed er steget, hvilket Alfred primært tilskriver øget komfort og velfærd.

Fakta

En højtydende malkeko har et travlt dagsprogram, og det kan være vanskeligt at nå det hele. Først og fremmest har koen behov for hvile. En ko, der ikke hviler tilstrækkeligt, stresses både fysisk og psykisk, og det er ikke hensigtsmæssigt, hverken for koen eller for mælkeproduktionen. Koen er meget motiveret for at komme til at hvile sig. Det er derfor vigtigt, at inventaret i hvileområdet ikke er i vejen, og at underlaget er skridsikkert, eftergivende og tiltalende for koen. Et godt underlag etableres i princippet med dybstrøelse af forskellig art i sengebåsene. Det anbefales at benytte sand, da halm og andre organiske materialer kan give hygiejnemæssige problemer. Sengebåsene skal være fyldt til kanten og jævnes dagligt, så koens leje altid er rent, tørt, blødt og skridsikkert. Sengebåsekummer etableres med halm/sand eller dybstrøelse, og der sættes dagligt tid af til at vedligeholde og opfylde båse.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger, Dansk Landbrugsrådgivning, 2018.

Luk (Esc)