Gør plads til alle køer ved foderbordet

Køer er flokdyr og vil derfor gerne æde samtidigt når de bliver fodret. Er der én ædeplads pr. ko, giver det køerne lige mulighed uanset rangorden for at få adgang til foder, når de selv ønsker det.

Virkning

Mindst én ædeplads pr. malkende ko mindsker stressniveauet for den enkelte ko og i hele stalden. Det giver lige muligheder for alle, så selv de yngste og svageste køer kan gå til foderbordet når som helst.

I praksis

På Grøndalsgaard har Brian Fruergaard-Roed et klart mål om, at køerne skal holde en høj ydelse. Det mål stiller krav om høj trivsel i stalden, og god plads til køerne ved foderbordet stod højt på prioriteringslisten, da der blev bygget ny stald i slutningen af 2016. Stalden består af to rækker sengebåse på hver side af foderbordet. Den indretning af stalden sikrer, at alle køer kan æde samtidig. Den øgede plads har betydet, at der er faldet mere ro over besætningen. Når kælvekvier og goldkøer bliver lukket sammen, har alle nu mulighed for at æde samtidig. I den gamle stald havde kvierne tendens til at trække sig og vente med at æde, til de ældre køer var færdige.

Fakta

Køernes flokmentalitet betyder, at de gerne stiller sig ved foderbordet samtidig, når der bliver fodret, samt når foderet skubbes ind. Men i stalde med eksempelvis tre rækker sengebåse på hver side af foderbordet er der sjældent ædepladser nok. Plads til alle køer ved foderbordet bør især overvejes ved etablering af ny stald eller ved forlængelse af en eksisterende stald. En stald med to rækker sengebåse på hver side af foderbordet vil næsten altid kunne levere en ædeplads pr. ko à 0,7 meter. Til nykælvere og goldkøer kræves 0,8 m/ko. Det er også en mulighed at etablere et ekstra udendørs foderbord, hvis det passer ind i staldens logistik.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger, Dansk Landbrugsrådgivning, 2018.

Luk (Esc)