Holdbarhedsprofiler giver overblik over bedriftens udfordringer

Værktøjet 'Holdbarhedsprofil', der er udviklet af SEGES, giver mulighed for at få et samlet overblik over besætningens udsætningshistorik for både kvier og malkekøer. Her synliggøres det, hvor mange dyr, der slagtes eller aflives for tidligt i forhold til bedriftens mål, hvornår det sker i laktationen, og i hvilke laktationer, der udsættes flest malkekøer.

Virkning

Besætningens gennemsnitlige levealder afhænger af malkekøernes velfærd, og den gennemsnitlige levealder hos malkekøerne hænger sammen med udskiftningsprocenten blandt de lakterende køer. Derfor er det en fordel at have et klart overblik over besætningens udskiftningshistorik og -fordeling, så indsatserne kan målrettes ift. at øge dyrevelfærden på bedriften meget specifikt og dermed også forvente at få effekt af dem. Målretning af indsatserne ift. velfærd kræver et overblik over, i hvilke laktationer og på hvilket tidspunkt i de enkelte laktationer, køerne sættes ud. Med afsæt i dette billede er der grundlag for at udpege mulige indsatsområder og motivere til handling. Værktøjet ”Holdbarhedsprofil” findes i DMS for kvier, der er planlagt til at skulle indsættes i laktationsholdet, og for malkekøer op til fem+ laktation. Besætningens holdbarhedsprofil præsenteres grafisk og meget overskueligt.

TABEL

I praksis

Eksemplet på en holdbarhedsprofil ovenfor viser, at de fleste af køerne slagtes i fjerde laktation. Det er også i denne, den højeste dødelighed forekommer, dog er der en relativt stor udskiftning i alle laktationer. Udsætning fra kælvning og 60 dage frem er ikke ønskeligt, og under tredje og femte laktation er der 100 pct. overlevelsesrate i dette interval. Lav udsætning fra kælvning og 60 dage frem indikerer, at køerne kommer godt igennem kælvningen og godt i gang med laktationen.

For at forbedre velfærden hos køerne bør der fokuseres på årsagerne til bedriftens udsætninger, især fra fjerde til femte laktation, hvor udsætningen bliver fordoblet ift. de forrige laktationer. Hvis udsætningen f.eks. skyldes et overskud af kvier, kan avlsstrategien ift. krydsningsavl og kønssortering med fordel justeres. Dette kan reducere antallet af kvier og dermed give køerne et længere liv. Nøgletallene fra eksemplet ovenfor viser, at besætningen har en lav ko-dødelighed, en høj inseminerings- og drægtighedsprocent, et lavt celletal og et lavt antal inficerede dyr. Derfor skal fokus være på at beholde malkekøerne længere i laktationsholdet, hvormed livsydelsen vil stige. Samtidig vil et øget fokus på at nedsætte kalvedødeligheden give bedriftens dyr et bedre udgangspunkt.

Fakta

Besætningens holdbarhedsprofil er en simpel figur, der viser, i hvilken laktation og på hvilket tidspunkt i laktationen, koen udsættes. Værktøjet kan tilgås i DMS og er baseret på nøgletal for den enkelte besætning, hvorfor landmanden selv kan arbejde med dette værktøj ift. øge velfærden på bedriften. Holdbarhedsprofilen er et strategisk værktøj, der hjælper mælkeproducenten til at igangsætte de rette indsatser i forhold til at øge levealderen og dermed velfærden hos malkekøerne.

Kom i gang

Gå selv i gang med at bruge værktøjet ”Holdbarhedsprofil” i DMS eller kontakt din kvægrådgiver og få lagt en bevidst strategi for bedriftens indsatsområder ift. at øge velfærden.

Længe leve den økologiske malkeko

Teksten er et uddrag af et inspirationskatalog udviklet i projektet Længe leve den økologiske malkeko. Projektets formål er at motivere til og klæde flere økologiske mælkeproducenter på til at arbejde helhedsorienteret på at øge levealder og livsydelse, så de på samme tid løfter bedriftens økonomiske resultat og leverer på centrale økologiske kvaliteter som klima og dyrevelfærd. Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Læs mere om projektet Længe leve den økologiske malkeko.

Mælkeafgiftsfonden
Luk (Esc)