Sørg for optimale goldko- og kælvningsforhold

I naturen søger koen væk fra flokken, når hun skal kælve, og staldindretningen kan understøtte denne adfærd. Ved at have en kælvningsafdeling med enkeltbokse kan koen få fred og ro, hvilket kan lette kælvningen. Køer har desuden et hurtigere kælvningsforløb, hvis de går på dybstrøelse i goldperioden.

Virkning

Goldkøer, der opstaldes på dybstrøelse, har et hurtigere kælvningsforløb end goldkøer i traditionel løsdrift og i sengebåse, særligt hvis køerne går på dybstrøelse de sidste fire uger inden kælvning.

I praksis

På Søndervang ved Skærbæk har goldkøerne fået de luxe udgaven af en stald, som Henrik Ebbesen beskriver det. Antallet af køer skulle øges, og derfor blev goldkøerne flyttet til et nyt staldafsnit. Der er lavet en dybstrøelsesafdeling til alle goldkøerne, hvor der også er indrettet enkeltkælvningsbokse. Goldkøerne har masser af plads i stalden og fri adgang til et udeareal. For Henrik er det vigtigt at give goldkøerne de bedste vilkår, da dyrene kvitterer for det med en bedre produktion på længere sigt.

Fakta

Når koen kan mærke, at kælvningen nærmer sig, vil hun søge væk fra flokken, hvis boksen eller folden tillader det. Koen foretrækker et sted, hvor hun kan være i fred med kalven, f.eks. i nærheden af buske eller træer, men stadig med udsyn til resten af flokken. Finder koen et godt skjul til kalven, vil koen i op til en uge efter kælvning forlade den liggende kalv i skjulet, mens hun æder og drikker. Kalven vil efter den første uge følge efter koen rundt på arealet. Hvis kælvningsarealet giver mulighed for det, vil koen typisk isolere sig fra flokken, når kælvningen er nært forestående. Forsøg har vist at især køer, hvis kælvninger trækker ud, vil foretrække et skjul for at få fred til at kælve. Det kræver ekstra opmærksomhed og godt management at håndtere dette, især hvis det foregår på en fold, der ikke er placeret i nærheden gården.

Kom i gang

Læs Indretning af stalde til kvæg, Danske Anbefalinger Dansk Landbrugsrådgivning, 2018

Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere

Selvbetjente kælvningsbokse

Luk (Esc)