SKOVLANDBRUG ER DET BEDSTE FRA TO VERDENER

Landbrugsproduktion Skovlandbrug

Skovlandbrug er, som ordet siger, en kombination af landbrug og skov. Det er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem i Danmark, men skovlandbrug kan være en vej til et mere bæredygtigt og klimavenligt landbrug. I et skovlandbrug skal træer og buske give værdi til landbrugsproduktionen. Det kan ske på flere måder, fx ved at producere frugt og bær, løv til foder eller simpelthen at skabe et godt miljø for husdyr.

Skovlandbrug er udbredt inden for den økologiske produktion af æg og kyllinger, hvor der bliver plantet frugttræer, pil og poppel i hønsegårdene for at give høns og kyllinger de bedste forhold. Nogle svineproducenter gør det samme i de folde, hvor søer og smågrise lever.

Økologisk Landsforening arbejder på at afdække fordele og ulemper ved dansk skovlandbrug i alle grene af landbruget. Sammen med økologiske landmænd og andre samarbejdspartnere udvikler og tester vi modeller for en landbrugsdrift med træer/buske i praksis.

Forskning fra udlandet viser en række fordele, som vi også vil forvente at se i Danmark:

  • Udegående husdyr får bedre dyrevelfærd i kraft af læ, ly, skygge og mere alsidig føde.
  • Jordens kvalitet og struktur bliver bedre, og den holder bedre på regnvandet.
  • Rødder i forskellige lag sikrer, at gødning udnyttes bedre, og at risikoen for udvaskning bliver mindre.
  • Træer og buske binder CO2 fra atmosfæren – godt for klimaet og for en mere frugtbar jord.
  • Skovlandbrug skaber permanente levesteder og et større fødegrundlag for vilde dyr og planter.

Netværk for skovlandbrugere

Økologisk Landsforening har etableret et netværk for skovlandbrug, som udveksler viden, gode løsninger og erfaringer fra praksis. Alle er velkommen i netværket. Send en mail til Julie på juli@icoel.dk, hvis du vil være med.

Du kan også deltage i gruppen Skovlandbrug på Facebook. Gruppens medlemmer deler her viden, nyheder og erfaringer om skovlandbrug.

Webinar

Få en introduktion til skovlandbrug i webinaret 'Skab mere liv i og omkring markerne' fra december 2020 (40 min.).

Luk (Esc)