Tilskud og støtte

Tilskud Og Støtte

Ønsker man at etablere et skovlandbrug og samtidig bevare de generelle arealtilskud, er det vigtigt at designe skovlandbruget efter det, evt. i samråd med en fagkonsulent og Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen er generelt positivt og løsningsorienteret indstillet over for skovlandbrug og arbejder for bedre muligheder for EU-landbrugsstøtte til skovlandbrug ved forhandlinger om den nye fælles EU-landbrugspolitik (CAP), der træder i kraft 2021. Miljø- og Fødevareministeriet samt Landbrug & Fødevarer støtter her Økologisk Landsforenings model 'Bruttoarealmodellen', der giver landmænd mulighed for at prioritere natur og træer på marken uden at miste støtte. Helt konkret vil det gøre det langt nemmere at etablere skovlandbrug, da støtte vil være baseret på bedriftens totale areal uafhængigt af hvordan, det dyrkes.

Ind til videre gælder dog stadig en række regler for at plante på landbrugsjord med grundbetaling. Undersøg altid de gældende regler for tilskud, hvis du overvejer at etablere skovlandbrug.

Tilskud til beplantning i landbruget

Aktuelt (april 2020) gælder:

Træer og buske på omdriftsjord

Omdriftsarealer er berettiget til grundbetaling og økologisk arealtilskud, hvis følgende krav er overholdt:

 • Maksimum 100 træer pr. hektar over 1 meter i højden
 • Maksimum 100 m2 sammenhængende kronedække pr. hektar. Flere klynger af træer med et kronedække under 100 m2 er tilladt
 • Frit artsvalg
 • Undtagelse: flere end 100 træer/buske er tilladt, såfremt det er frugttræer og bærbuske opstillet på artslisten under frugt-/bærtillæg

Frugt-/bærtillæg

Arealer er berettiget til grundbetaling, økologisk arealtilskud samt frugt-/bærtillæg, hvis følgende krav er overholdt:

 • Overholdelse ift. artsliste
 • Overholdelse af krav om minimum antal træer/buske pr. hektar for hver enkel art
 • Karakter af plantage med veldefinerede rækker
 • Kombination med dyr er tilladt så længe frugt/bærproduktion er det primære formål
 • Planter skal være jævnt fordelt over marken
 • Samdyrkning af forskellige arter er tilladt, men minimum én art skal opfylde minimumskravet til plantetal pr. hektar
 • Arealet skal minimum være 0,3 hektar stort

Lavskov

Lavskov er berettiget til grundbetaling og økologisk arealtilskud, hvis følgende krav er overholdt:

 • Overholdelse ift. artsliste
 • Højest 100 træer/buske over 1 meter af anden art iblandet lavskoven pr. hektar, dog op til 400 træer eller buske af anden art pr. hektar lavskov bestående af poppel i renkultur. Dette forudsætter, at træerne ikke hæmmer arealets landbrugsaktivitet eller plantagemæssige stand
 • Ikke-lavskovsarter må ikke stå i klynger
 • Mindst 8.000 godkendte planter pr. hektar, dog er tallet for poppel 1.000 planter pr. hektar
 • Arealet skal minimum være 0,3 hektar stort og 7,5 meter bredt
 • Træerne skal stævnes mindst hvert 10. år

Permanente græsarealer

På marker med permanent græs gælder reglerne for ’markblokkens støtteprocent’, hvor du må have op til 10 % træer, søer mv. uden at støttesatsen sænkes. Sammenhængende arealer med træer, søer mv. må være op til 500 m2. Har du mere end 10 % træer på arealet med permanent græs, vil du stadig kunne opnå grundbetaling til arealet, dog til en lavere sats. Dette kan du læse mere om under reglerne for ’markblokkens støtteprocent’ i ’Vejledning til Grundbetaling’.

Artslister

Det er en forudsætning for tilskud, at man planter ifølge gældende artslister. Du kan se de aktuelle lister (april 2020) i kataloget 'Skovlandbrug - en guide' side 12.

Hent kataloget på Issuu.

Luk (Esc)