Naturpleje og græsningslaug

Køer

Mange steder i landet samarbejder landmænd, borgere og kommuner om at pleje enge og lignende arealer med kvæg. Græsningslaug er en måde at organisere arbejdet på. En typisk arbejdsfordeling er, at en landmand sørger for dyr til afgræsningen, en gruppe borgere – som også aftager kødet, når dyrene er slagtet, holder opsyn og rapporterer evt. uregelmæssigheder til landmanden, mens kommunen fx sørger for hegning.

Her på siden finder du viden om etablering og drift af økologiske græsningslaug. Uanset om du er borger, landmand eller kommune er her nyttige erfaringer og spændende inspiration til det videre arbejde.

Flere regelsæt gælder, når man som økolog udfører naturpleje med afgræsning. Få overblikket her:

Faktablad: Succes med afgræsning og naturpleje - regler og tilskud, Økologisk Landsforening 2020

Luk (Esc)