Hvad er bæredygtig emballage?

Kom til uddannelses- og inspirationsdag målrettet økologiske virksomheder og bliv klogere på bæredygtig emballage og ressourceforbrug i virksomheden.

Hvordan kan virksomhederne forholde sig til bæredygtig emballage, ressourceanvendelse og cirkulært forbrug nu og i fremtiden? Hvad forventer forbrugerne, og hvad er mulighederne? I løbet af dagen afdækker vi mulighederne og problematikkerne i emballagediskussionen med input fra forskellige eksperter.

Program

9.30: Velkomst og præsentationsrunde

10.00: Plastik eller ej – gør det noget godt? v/Klaus Sall, Indehaver, Sall & Sall Rådgivning

11.00: Bæredygtig emballage og EU’s emballagedirektiv v/Søren Rahbek Østergaard, Seniorspecialist, Teknologisk Institut

12.00: Frokost

12.45: Forbrugernes krav og forventninger v/Gitte Haar, Ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi

13.45: Affaldshåndtering v/Nana Winkler, Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening

14.30: Kaffe og kage

14.45: Krav fra detailhandlen v/Christine Meisner Andersen, Project Manager CSR and Communication, Salling Group

15.30: Tak for i dag!

Tilmelding

Tilmeld dig her (FULDT BOOKET)

Pris

Det er gratis at deltage. Tilmelding er bindende, og der opkræves gebyr ved framelding eller no-show på 750 kr. ekskl. moms pr deltager.

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående kursernes faglige indhold, kontakt Birgitte Jørgensen på mail bij@okologi.dk eller tlf. 24 34 90 49. Har du spørgsmål angående praktik og tilmelding, kontakt Jannie Bak Pedersen på mail jbp@okologi.dk eller tlf. 41 90 20 11.

Inspirations- og uddannelsesdage for økologiske virksomheder

Inspirations- og uddannelsesdage for økologiske virksomheder arrangeres af Økologisk Landsforening med støtte fra Fonden for Økologiske Landbrug.