Medlemsbetingelser

Supermarked

Indmeldelse og kontakt

Indmeldelse sker via formular her på www.okologi.dk eller ved at kontakte Økologisk Landsforening. Kommunikationen vil fortrinsvis ske via mail. Når du tegner et medlemskab, giver du således samtykke til, at vi må kontakte dig på mail.

Betaling

Når du tegner et medlemskab og indgår en betalingsaftale med Økologisk Landsforening, accepterer du, at Økologisk Landsforening bruger BetalingsService til at iværksætte løbende betalinger fra din konto. Dette fortsætter løbende frem til, medlemskabet opsiges.

Kun personer over 18 år kan tegne et medlemskab.

Økoven

Ved oprettelsen af et Økoven-medlemskab vælger du, om du ønsker at betale kontingent som et månedligt beløb eller et årligt beløb. Første betaling sker i forbindelse med din indmelding. Hvis du vælger et månedsbetalt medlemskab, skal efterfølgende betalinger ske via BetalingsService. Det er ikke muligt at tegne et månedsbetalt medlemskab uden tilmelding til BetalingsService.

Når du giver et medlemsskab som Økoven i gave, er modtageren tilmeldt som Økoven i 1 år. Herefter stopper medlemskabet automatisk, hvis ikke det ønskes fortsat.

Personligt medlem

Ved oprettelsen af et personligt medlemskab vælger du, om du ønsker at betale kontingent som et kvartalsbetalt beløb eller et årligt beløb. Første betaling sker i forbindelse med din indmelding. Hvis du vælger et kvartalsbetalt personligt medlemskab, skal efterfølgende betalinger ske via BetalingsService. Det er ikke muligt at tegne et kvartalsbetalt medlemskab uden tilmelding til BetalingsService.

Landmand

Ved oprettelsen af et landmandsmedlemskab sker betaling af første kontingentperiode i forbindelse med din indmeldelse. Du vil automatisk modtage en opkrævning for efterfølgende kontingentperioder hvert år i december.

Kun personer over 18 år med et økologiautorisationsnummer kan tegne et landmandsmedlemskab. Dog kan du godt blive landmandsmedlem, hvis din bedrift er under omlægning til økologi.

Indgåelse af medlemskab og kvittering

Når du opretter et medlemskab, indgår du aftalen med Økologisk Landsforening, CVR-nr. 13038139, Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N, tlf. 87 32 27 00. Når du har udfyldt indmeldelsesformularen korrekt, modtager du automatisk en bekræftelsesmail.

Når du er blevet oprettet i vores medlemssystem, modtager du en e-mail med dit medlemsnummer samt information om tilmelding til betalingsservice. Samtidig vil der blive afsendt et velkomstbrev med posten.

Opsigelse og fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret efter indbetaling til medlemskab. Derefter refunderes hele eller dele af kontingentet ikke trods evt. udmeldelse i løbet af perioden, hvor kontingentet gælder. Udmeldelse kan ske til sekretariatet på mail info@okologi.dk eller ved brev. Der vil derefter ikke blive opkrævet kontingent for en ny periode.

Opsigelse skal ske skriftligt og gælder fra modtagelsesøjeblikket. Vi sender en bekræftelse på opsigelsen snarest herefter på mail. Der sendes ikke bekræftelse pr. brev.

Du er til hver en tid velkommen til at oprette dig som medlem igen.

Spørgsmål og hjælp

Har du spørgsmål til medlemskab eller på anden måde brug for hjælp i forbindelse med oprettelse af medlemskab, så send en mail.

Luk (Esc)