Foreningen

Foreningen

Økologisk Landsforening er en demokratisk organisation, der repræsenterer et bredt spekter af økologiske aktører fra landmænd og producenter til virksomheder, professionelle køkkener og forbrugere. Aktørerne er medlemmer og er organiserede i ti forskellige fagudvalg, der fungerer som sparringspartnere for vores politiske afdeling, samt for de afdelinger i foreningen, der arbejder landbrugsfagligt og markedsrettet.

Gennem vores politiske arbejde skaber vi sammenhæng mellem vores medlemmers interesser og sikrer, at de bliver hørt. Vi samarbejder bredt politisk med henblik på at få direkte indflydelse på EU-lovgivning og national lovgivning, der vedrører fødevare- og landbrugspolitiske emner. Økologisk Landsforening er også repræsenteret i internationale samarbejder, der globalt fokuserer på økologi og bæredygtighed.

Økologisk Landsforening er forpligtet til at arbejde for mærkesager, der vedrører hele værdikæden fra jord til bord og for tiltag, der integrerer de økologiske principper i samfundet, så vi sikrer et bæredygtigt fødevaresystem for landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og borgere både nu og i fremtiden.

Vil du vide mere om Økologisk Landsforenings arbejde for økologien, finder du spændende viden og brugbar inspiration i vores seneste årsbrev for 2023. Find det i boksen herunder.

Luk (Esc)