RENT GRUNDVAND

Rent Grundvand

Hvert år bliver der fundet rester af pesticider i grundvandet. Tal fra 2018-19 viser, at fire ud af ti drikkevandsvandboringer var forurenede med pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. I 11,4 procent af prøverne var mængden af pesticider over den tilladte grænseværdi. I perioden 2010-2016 indeholdt 20-25 procent af vandboringerne pesticidrester, mens gennemsnitligt blot 3,75 procent af prøverne lå over grænseværdien.

Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Pesticider i grundvandet

Pesticiderne, som vi finder i grundvandet i dag, har været på vej ned gennem jordlagene over en årrække. Selvom der bliver forsket i pesticiders påvirkning, har eksperterne stadig kun en begrænset viden om nutidens pesticiders skadelige virkninger på mennesker og miljø.

Økologi - det sikreste valg

Økologi bygger på et forsigtighedsprincip, hvor man i stedet for at satse på, at pesticiderne ikke har en skadelig effekt, hellere vil være på den sikre side og ikke anvende dem. I den økologiske produktion er det således kun tilladt at anvende et meget begrænset antal sprøjtemidler – og det er kun naturlige stoffer. På den måde er økologi det sikreste valg, hvis du vil beskytte grundvandet for mødet med pesticider og være med til at sikre, at vores børn og børnebørn også kan hente rent drikkevand fra undergrunden.

Dine økologiske indkøb gør en forskel - selv en lille indsats gør en stor forskel for grundvandet.

Luk (Esc)