RENT GRUNDVAND

Rent Grundvand

Hvert år bliver der fundet rester af pesticidstoffer i grundvandet. Siden 2016 er antallet af forurenede drikkevandsboringer fordoblet, og vi finder nu pesticidstoffer i mere ned halvdelen af dem. 13 procent af kontrollerne har et indhold af pesticidstoffer over grænseværdien.

Inden vandet løber ud af din vandhane, er det dog blevet behandlet, og du kan være sikker på, at det lever op til de kvalitetskrav, der er fastsat i vores lovgivning.

Pesticider i grundvandet

I dag er 75 procent af det øvre grundvand i dybden 0-20 meter forurenet. 40 procent af det øvre grundvand er forurenet over grænseværdien.

Forureningen er aktivstoffer i pesticider fra det konventionelle landbrug og fra blandt andet bundmaling til både, træbeskyttelse, maling og håndsprit. Dog er data om brugen af de sidstnævnte midler sparsomme. Herunder mange tons, der er anvendt gennem årene.

Der findes gode data for det konventionelle landbrugs forbrug. Mere end halvdelen af Danmarks samlede areal sprøjtes med kemiske pesticider, og landbruget står for 98-99 pct. af det samlede forbrug. Alene i 2020-2021 sprøjtede man i gennemsnit 1,12 kilo aktivstof per hektar ud på i alt to millioner hektar jord.

Fra juli 2022 og et år frem fandt man 48 forskellige pesticidstoffer i vandværkernes kontroller. Pesticidstofferne, som vi finder i grundvandet i dag, har været på vej ned gennem jordlagene over en årrække. Selvom der bliver forsket i pesticidstoffernes påvirkning, har eksperterne stadig kun en begrænset viden om nutidens pesticiders skadelige virkninger på mennesker og miljø.

Kilde: GEUS, DN og Danva.

Økologi - det sikreste valg

I økologisk landbrug anvender man ikke syntetiske pesticider. Derfor er økologi en oplagt vej til at skåne grundvandet og sikre fremtidens drikkevand.

Økologi bygger på et forsigtighedsprincip, hvor man i stedet for at satse på, at de syntetiske pesticider ikke har en skadelig effekt, hellere vil være på den sikre side og ikke anvende dem.

I den økologiske produktion er det tilladt at anvende et meget begrænset antal naturlige pesticider, som kan findes i naturen, i planterne selv eller anvendt i fødevarer. Fx er skummetmælk og natron (bagepulver) på listen.

Dine økologiske indkøb gør en forskel - selv en lille indsats gør en stor forskel.

Luk (Esc)